5 avgjørende steg til et bærekraftig ungdomsarbeid

5 avgjørende steg til et bærekraftig ungdomsarbeid

Dette skal til for å gi ungdommene en tro som varer, ifølge ny forskning.

Hva skal til for å skape et bærekraftig ungdomsarbeid?

Hvordan kan det kristne ungdomsmiljøet bli en arena der troen kan få vokse? En tro som varer – også når ungdommene en dag trer inn i voksenlivet.

iTro spør Hans Kristian Skaar, leder for NLM ung, om å svare på disse spørsmålene.

5 avgjørende grunner

– Det finnes faktisk ny forskning på dette, svarer Skaar og viser til boka «Faith for Exiles: 5 Ways for a New Generation to Follow Jesus in Digital Babylon» av David Kinnaman. Den er basert på intervjuer med folk som var med i ungdomsarbeid for 5-10 år siden.

– David Kinnaman kommer fram til fem avgjørende ting som gjør at ungdommer bevarer troen etter at de har kommet ut av det kristne ungdomsarbeidet, forteller Skaar og lister opp følgende punkter:

  1. Det er veldig tydelig sammenheng mellom at de som har beholdt troen i dag også har lært å be og å lese i Bibelen. De har et personlig forhold til Jesus.
  2. De fikk se at kirken hadde en positiv effekt, for eksempel diakonalt eller gjennom misjonsarbeid. Det bidrar til å skape tilknytning til tro.
  3. De opplevde at de fikk gjøre en forskjell selv. De som blir ledere blir værende. De andre forsvinner.
  4. At ungdomsarbeidet utruster dem til å leve som kristne kan være avgjørende.
  5. Å ha en relasjon til en aktiv kristen voksen gir større sjanse for at ungdommen forblir kristen og blir i ungdomsarbeidet.

Personlig forhold til Jesus

– Kinnamans viktigste poeng er at vi faktisk leder ungdommene inn i et personlig forhold til Jesus, forklarer Skaar.

– Jeg tror vi lett kan bli opptatt av å forkynne for ungdommene, men ikke lære dem hvordan de selv kan leve nært til Jesus. Det er et område der kristent ungdomsarbeid med fordel kan strekke seg lenger, mener han.

Det handler om å involvere ungdommene i større grad i det vi gjør.

– Hvordan kan det se ut i praksis? 

– Man kan for eksempel holde andakten sammen med ungdommene heller enn å gjøre det selv, for å utruste dem. Eller ikke bare holde en andakt om at det er fint å be, men ta med seg ungdommene og lære dem å be. Lese i Bibelen sammen med dem heller enn for dem, svarer Skaar.

– Det handler om å involvere ungdommene i større grad i det vi gjør. Både i den åndelige biten og i ledelse. Så får de ansvar og får prøve selv.

Han tror ungdommene selv ønsker å involveres mer. Det som skårer høyest i konfirmantundersøkelser handler utelukkende om det konfirmantene selv deltar i, som lovsang og å gå til nattverd.

Bredde og dybde

Skaar mener ungdomsarbeidet trenger å kombinere bredde og dybde, og ikke skille mellom for eksempel ungdomsgruppen og bibelgruppen.

– Vi trenger bredden for å nå en større målgruppe, ikke bare barna til bedehusgjengere. Samtidig må vi sørge for at det er dybde i det vi gjør. Det kan fort bli en mellomting: å ha noe Jesus, men ikke for mye, så ingen blir støtt. Det ender opp med en suppe som ikke treffer noen.

– Det går an å gå bredere og dypere samtidig, mener han. Det handler om å lede ungdommer inn i en dypere relasjon til Jesus som er personlig.

Han understreker at vi skal være tydelige på å formidle kristne verdier, som ofte er fremmede for mange kristne ungdommer. – Vi må våge å forkynne kristne verdier, også når det er politisk ukorrekt. Så må en leder avgjøre når ungdommene er klare for å høre det.

Tett på ungdommene

Skaar tror ikke tanken om at ungdomsarbeid må være så hipt og kult, som har vært snakket om i 20 år, er så utbredt lenger. Ungdomsklubben skal heller ikke bli et oppholdsrom. – Ambisjonen er å bety noe positivt i livet deres, ikke bare å ha dem i huset.

Relasjonen mellom leder og deltaker er avgjørende for et bærekraftig ungdomsarbeid. – Fordi mange ungdommer vokser opp uten et klassisk kristent verdensbilde, trenger de å leve tett på de som har det.

Du ser ikke at noen gråter på 100 meters avstand.

– For ungdomsledernes del, så er det når du kommer tett på folk at du forstår hva som berører dem. Du ser ikke at noen gråter på 100 meters avstand, påpeker han og utdyper:

– Det er svært mange ungdommer som opplever at livet er krevende, og der tror jeg vi har en viktig oppgave som kristne ledere i å møte dem med kjærlighet og omsorg.

Hæge A. Aasmundtveit / NLM