6 grunner til at det er viktig at Jesus ble født

6 grunner til at det er viktig at Jesus ble født

Da Jesus ble født, var det kickoffet for verdenshistoriens største redningsaksjon.

Tema

Tema på iTro i desember er «Fremmed».

Jesus sin fødsel har skilt vår tidsregning i to. Det er det mest crazy som har skjedd i historien: Gud ble menneske!

Men er det egentlig så viktig at Jesus ble født, dette som proffene av og til kaller for «inkarnasjonen»?

1. Jesus kom til verden for å åpne veien til himmelen

Da Jesus ble født, var det kickoffet for verdenshistoriens største redningsaksjon. Gud selv kom til jord for å ta straffen for menneskenes synder, overvinne ondskapen, og åpne veien til himmelen for menneskene.

Jesus ble født for at vi kunne bli «født på ny» (Joh 3,3). Gud tok veien til oss, for å lage en vei for oss til Gud.

2. Da Jesus ble født ble Gud en av oss

Da Gud skulle vise hvor høyt han elsker oss, gjorde han det ikke på en teoretisk måte eller fra avstand. Han kom ned til oss i møkka, han ble som en av oss. Dette er den eneste måten å vise hvor høyt han elsket oss på, ved å komme nær til oss – helt konkret.

Vi har en Gud som vet hva vi snakker om når vi ber til ham om ting som er vanskelige. «Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.» (Hebr 2,18)

3. Gud gjør seg ikke for god for noen

Tenk at universets konge ble født på et skittent rom med eselbæsj på gulvet. Hadde han blitt født på et slott, ville neppe gjetere fått slippe inn for å møte ham. Men Jesus kom for alle, ikke bare de vellykkede.

Alle som vil kan nå ha en nær relasjon til Gud

4. Jesus designet sin slektshistorie for å vise at det er plass til alle

Har du tenkt over at Jesus hadde en hel evighet til å planlegge hva slags slekt han ville bli født inn i? Han kunne valgt å bli født med en perfekt slektshistorie, som alle ville respektert. Det valgte han ikke.

I slektshistorien til Jesus (som vi kan lese i Matteus 1), finner vi alt mulig: både konger og gjetere, utlendinger og svindlere, mordere og prostituerte. Vinnere og outsidere. Han inkluderte alle slags tragedier og folk inn i sin slektshistorie.

Jesus skammer seg ikke over sine tvilsomme forfedre, på samme måte som han ikke skammer seg over noen av oss som vil være Guds barn, uansett hva som står på CVen eller rullebladet vårt.

5. Jesus er et bevis på at Gud holder løftene sine

Da Jesus kom til verden, ble mange av Guds løfter fra Det gamle testamentet oppfylt.

Dette gir oss god grunn til å tro at Gud også vil oppfylle de andre løftene han har gitt, de som ikke alltid er like lett å se her og nå.

Som at alle som har tatt imot Jesus har rett til å bli Guds barn, at Jesus har åpnet veien til himmelen for oss, at Jesus skal komme igjen og at han har lovet å være med oss alle dager inntil verdens ende.

6. Guds nærvær for alle

Fra menneskene ble kastet ut av Edens hage (1 Mos 3), har relasjonen mellom Gud og menneskene vært brutt.

Gud har vist seg for mennesker gjennom Det gamle testamentet også, gjennom enkelthendelser, og gjennom å ta bolig i tabernaklet og i tempelet.

Men det er først når Jesus kom til verden at han har blitt tilgjengelig for oss alle – hele tiden. Alle som vil kan nå ha en nær relasjon til Gud.

I Johannes 1 kan vi lese:

I begynnelsen var Ordet.
Ordet var hos Gud,
og Ordet var Gud. (…)
Og Ordet ble menneske
og tok bolig iblant oss,
og vi så hans herlighet,
en herlighet som den enbårne Sønn
har fra sin Far,
full av nåde og sannhet.
(Joh 1,1-2 og 14)

NeONBRAND / Unsplash

Tema

Tema på iTro i desember er «Fremmed».