LEVENDE TRO: Å gi videre det vi har fått

LEVENDE TRO: Å gi videre det vi har fått

Her finner du det åttende av åtte bibelgruppeopplegg i serien Romerbrevet.

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro hver mandag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Rom 15,14-33 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Kallet – Kerysso
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

”Jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring…”

I hjertet av det kristne budskapet ligger kallet til misjon og evangelisering.

”Gi som gave det dere fikk som gave”, sier Jesus til sine disipler (Matt 10,8). Alle de fire evangeliene avsluttes med en form for misjonsbefaling.

Fra Jesushater til Jesusfanatiker

Dette var et kall som på en sterk måte hadde berørt apostelen Paulus.

En gang i tiden hadde denne mannen vært en forfølger av kirken. Han hadde til og med beordret at mennesker som trodde på Jesus skulle henrettes, eller i det minste kastes i fengsel.

Etter et dramatisk møte med den oppstandne Kristus hadde han vendt om 180 grader (Apg 9). Han hadde gått fra å være en Jesushater til å bli en Jesusfanatiker!

Helt til Spania

Sannsynligvis er det akkurat dette som er årsaken til at Paulus begynte å skrive Romerbrevet.

Gjennom hele teksten argumenterer han for at evangeliet må forkynnes både for jøder og hedninger, og i dagens tekst forklarer han hva som er neste steg i hans personlige misjonsvisjon: Han vil reise hele veien til Spania, og han håper at menigheten i Roma kan fungere som base for dette oppdraget (v. 24).

Fange i lenker

Historien viser dessverre at det ikke ble som Paulus hadde tenkt seg.

Under sin reise til Jerusalem (v. 25-27) blir han nemlig selv fengslet, og når han til slutt kommer til Roma er det ikke som en fri misjonær, men som en fange i lenker (Apg 27-28).

Mye tyder riktig nok på at han ble fri etter dette, og det er først noen år senere han lider martyrdøden, men det er ingen tvil om at Paulus’ ønske om forbønn (v. 30-31) er velbegrunnet. Paulus levde et betydelig mer dramatisk liv enn de fleste av oss!

Til hvilken pris?

Nettopp derfor finnes det samtidig mye i denne teksten som bør utfordre oss som i dag kaller oss kristne.

Hvilken pris er vi klare for å betale for troens skyld? Hvor langt strekker vår misjonsvisjon seg? Gir vi i gave det vi har fått som gave?

Kalt til å vitne

Alle kristne er ikke kalt til å være misjonær i andre land. Alle er heller ikke kalt til den typen pionermisjon som preget apostelen Paulus´ tjeneste.

Men noen av oss er det, og vi er alle kalt til å vitne om vår tro for andre mennesker.

Dette kan skje på ulike måter, og vi får be Gud om å vise oss hvordan akkurat vi kan være vitner i vår hverdag. Hvordan kan vi vise våre omgivelser at vi har lært Jesus Kristus å kjenne, og hvordan kan vi peke på den forandringen som det innebærer i våre liv?

Samle inn penger

En måte å bidra til vårt felles misjonsoppdrag på, er det som Paulus sier menighetene i Makedonia og Akaia har gjort: å samle inn penger for å støtte andre som vil vitne om sin tro.

I dette tilfellet handler det om menigheten i Jerusalem, som på denne tiden var navet i den kristne misjonen.

Til og med i dag er det naturlig at en kirke har kontakt med kristne i andre land, for å være med å samle inn penger til deres lokale arbeid.

Guds overnaturlige inngripen

Utenom det personlige vitnesbyrdet og økonomisk støtte til andre kristne, snakker Paulus om Guds overnaturlige inngripen i og gjennom våre liv.

Han snakker om hvordan han har ”fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring” og at dette har skjedd ”ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft” (v. 19).

Dette er noe som vi og skal få regne med: Når vi forteller om vår kristne tro, kan Gud bekrefte vår forkynnelse med sin kraft som kan utrette under.

Spørsmål

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Hvordan kan du dele troen din i klassen og blant venner?
 3. Paulus´ misjonsvisjon var enorm: Han ville forkynne evangeliet i hele den kjente verden. Har Gud lagt noen spesielle mennesker og steder på ditt hjerte?
 4. Er du med i et kristent fellesskap der du kan få bidra med dine gaver, dine bønner og dine penger for å utbre Guds rike?
 5. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvilken pris er du klar for å betale for troens skyld – akkurat nå?

 

Yoal Desurmont/Unsplash.com

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro hver mandag.