LEVENDE TRO: Hvem sin slave er du?

LEVENDE TRO: Hvem sin slave er du?

Her finner du det femte av åtte bibelgruppeopplegg i serien Romerbrevet.

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les  hver Rom 6,1-23 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere
 3. Lytt til: Gotta Serve Somebody – Kevin Max
 4. Les teksten under, høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

”Hvordan kan vi som døde bort fra synden, fremdeles leve i den?”

Dåpen

Jeg var bare noen uker gammel da mine foreldre bar meg frem for å døpes i menigheten vår. Derfor husker jeg ikke min egen dåp, men mine egne barns dåp står levende for meg.

Det var en stor glede for kona mi og meg å få bære fram først datteren vår og deretter våre to gutter til dåpens sakrament. Det var en konkret måte å overlevere dem i Guds sterke hender.

Andre dåpshandlinger kan være mer dramatiske. Som kvinnen fra Alphakurset som på en konkret måte har gått fra å ikke tro til å tro, og som nå vil markere det gjennom å la seg døpes i forbindelse med en menighetshelg.

Eller mannen med muslimsk bakgrunn som hadde vendt sin gamle tro ryggen for nå å sette sin lit til Jesus og hans kors. I hans tilfelle var konsekvensen at slekt og tidligere venner ikke ville ha noe mer med ham å gjøre.

Et mysterium!

Uansett hvordan veien mot dåpen er, er det min overbevisning at alle disse dåpshandlingene var et uttrykk for det som Paulus i denne teksten beskriver som å ”forenes” eller ”bli ett” med Kristus.

Dåpen er et sakrament som gir det den selv er et bilde på. Det er altså ikke bare en ytre handling, men den gjør oss delaktige i Jesu død og oppstandelse. Et virkelig mysterium!

Eller med Paulus´ ord: ”Vi ble begravet med ham da vi ble døpt med denne dåpen til døden. Og som Kristus ble reist opp fra de døde ved sin Fars herlighet, skal også vi vandre i et nytt liv.” (v 4)

Mer synd, mer nåde?

Selve utgangspunktet for denne teksten er et spørsmål som har blitt vekket ut ifra de siste kapitlene.

Den takknemligheten som Paulus viser over Guds nåde – altså at Gud velger å redde oss uten at vi skal gjøre noe – kan nemlig tolkes som at synden ikke lenger er så farlig for en kristen. At vi bare kan velge å ”fortsette å synde så nåden kan bli enda større” (v 1).

Dette er en holdning som Paulus reagerer kraftig på. Vi kan jo ikke ta lett på noe som Gud selv behøvde å gå i døden for å redde oss fra.

Slave av synd eller av Gud

I andre halvdel av kapittelet fordyper han seg i dette gjennom å snakke om at vi alle kan velge mellom to typer slaveri: Enten er vi slaver av synden (som leder til død), eller så er vi slaver av Gud (som leder til liv).

Det kan høres litt merkelig ut. De fleste av oss vil vel ikke være slaver under noe i det hele tatt!?

Men alternativet å ikke være slave finnes faktisk ikke på listen. Det forutsetter nemlig at det finnes en form for nøytral sone, der vi verken står under Guds eller syndens innflytelse.

Det minner om hvordan mange nordmenn argumenterer for at man er ”nøytral” så lenge man ikke bekjenner seg til noen religiøs tro.

Guds rike og djevelens rike

Slik ser ikke Bibelens forfattere på saken. Tvert imot snakker de om to riker: Guds rike og djevelens rike. Og den som ikke er medborger i det ene, kommer automatisk til å være medborger i det andre.

Det er derfor den sanne friheten bare finnes hos Jesus selv. Hvis vi ikke velger å gå inn under troens lydighet, som Paulus snakket om i brevets første vers (1,5), kommer vi i stedet  til å stå under syndens og ondskapens herredømme.

Men desto større er Guds nåde mot hver og en som tror: ”Syndens lønn er døden”, skriver Paulus, ”men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre” (v 23).

Spørsmål

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Utgangspunktet for hele denne teksten er spørsmålet: ”Skal vi fortsette å synde så nåden kan bli enda større?” (v 1) Hvordan vil du selv svare på det spørsmålet?
 3. Prøv å sette ord på det du tror på: Pleier du noen gang å tenke på din egen dåp? Finns det noe i Paulus´ undervisning om dåpen som utfordrer deg?
 4. I Norge er det vanlig at man ser på et ateistisk tankesett som nøytralt, mens en reigiøs tro blir sett på som avvikende eller en privatsak. Hvordan tror du at Paulus ville reagert på denne tankemåten?
 5. Hva tenker du om Paulus´ bilde av livet som et valg mellom å være slave under to ulike herrer – Gud/rettferdigheten eller djevelen/synden?

 

Yoal Desurmont/Unsplash.com

Levende tro

Levende tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk), eller få vårens opplegg i 6 deler gratis her på iTro annenhver mandag.