Her får du utfyllende svar på noen av de gjenstående spørsmålene fra «Grill en kristen» på UL

Her får du utfyllende svar på noen av de gjenstående spørsmålene fra «Grill en kristen» på UL

Jon svarer på spørsmål om hvorfor Gud tillater naturkatastrofer og uskyldig lidelse, hvorfor det finnes homofile dyr dersom homofili er synd, og hva som er det beste med å være en kristen.

UL

Fra onsdag 28. til lørdag 31. juli ble UL Online arrangert, med morgenmøter, kveldsmøter, basar og UL-studio. Arrangementet ble sendt live fra Kongeparken Amfi.

1. Hvorfor tillater Gud naturkatastrofer og uskyldig lidelse?

Det ondes problem er et gigantisk og komplisert spørsmål som ofte blir stilt på ulike måter. Dette spørsmålet, som ble sendt inn til Grill en Kristen på UL, dreier seg konkret om naturkatastrofer og det spørsmålsstilleren kaller «uskyldig lidelse».

Hvordan kan Gud være god når det forekommer jordskjelv og flom som ødelegger byer, destruerer samfunn og river familier fra hverandre? Det er et tøft spørsmål.

Krig, fattigdom og vold forklarer man gjerne med at Gud har utrustet mennesker med fri vilje til å velge å hjelpe eller såre, og at misbruken av denne frie viljen bidrar til lidelse og smerte for mange mennesker. Men det er jo ingen som har valgt at naturkatastrofer skal skje!

Naturkatastrofer er amoralsk

Noen svarer på innvendingen om naturkatastrofer på denne måten: Naturkatastrofer i seg selv er hverken godt eller ondt, det er amoralsk! Altså moralsk nøytralt. Det er fenomener som skjer i naturen som forekommer på lik linje som vind, fotosyntese og regnbuer.

Det er først når flom og jordskjelv skjer i umiddelbar nærhet til bygninger som ikke er rustet til å takle slike fenomener at det skaper skade, lidelse og i noen tilfeller død, for mennesker. Problemet er altså ikke naturkatastrofene i seg selv.

Tenk over det: det er ingen som vil synes det er trist dersom det skjer et jordskjelv i et ubebodd område! I verden er det store økonomiske forskjeller mellom ulike land, som gjør at noen land ikke har mulighet til å danne byer utgjort av bygg som tåler jordskjelv eller flom.

Jeg er overbevist om at denne skjevfordelingen i verden er et resultat av menneskets frie vilje og at vi selv har gjort noen land mer sårbare for at disse fenomenene i naturen rammer bygg og mennesker.

Synden har ført skaperverket inn i ubalanse

Den amerikanske teologen John Feinberg knytter naturlig ondskap (altså naturkatastrofer, sykdom o.l) til syndefallet. I Bibelen finner man tekster som tilsynelatende forteller oss at syndefallet ikke kun fikk konsekvenser for menneskets relasjon til hverandre og til Gud, men fallet fikk konsekvenser for hele skaperverket!

Hele skaperverket er lagt under forgjengelighet (Romerne 8:19-22) og er forbannet på grunn av synden (1 Mos 3:17). Med andre ord; synden har ført skaperverket inn i ubalanse. Alt Gud har skapt er nå ikke slik det skal være, og derfor ser vi naturkatastrofer forekomme.

Bibelen vitner også om at på samme måte som at vi kristne skal bli gjort helt rene og feilfrie i Guds nye rike, skal også den jorden vi lever på gjennomgå en «oppussing» til å bli en ny himmel og en ny jord, et perfekt skaperverk satt helt i balanse.

Ressurser:

Ressurser avansert:

  • Many Faces of Evil – John Feinberg
  • God Freedom and Evil – Alvin Plantinga

Grill en kristen-sendingen fra UL.
(Artikkelen fortsetter etter videoen)

https://www.youtube.com/watch?v=awP1wYhy0Ws&ab_channel=UL-Festivalsomforandrer

2. Hvorfor finnes det homofile dyr dersom homofili er synd?

Dette er et kjempegodt spørsmål! Så takk til deg som sendte inn dette spørsmålet. Vi taklet spørsmålet om homofili på generell basis under Grill en Kristen på UL, så derfor tar jeg for meg ditt konkrete spørsmål her og viser til sendingen for noen mer generelle tanker om bibelen, likekjønnede relasjoner og ekteskap.

Det er sant at det finnes homoseksuell samleie blant dyr, men det korte svaret jeg vil gi på dette er at dyr er ikke oss menneskers moralske forbilder. Dyr gjør en rekke ting som vil være drastisk om vi som mennesker gjennomfører på hverandre.

Fundamental forskjell på mennesker og dyr

For eksempel edderkopp-hunnen som dreper hannen etter parring, eller katten som våkner deg på 02:30 på natten ved å klore deg i ansiktet. Dyrene er ikke våre moralske forbilder, men som kristen tror jeg at Gud har åpenbart sin gode vilje i Bibelen og at Kristus er vårt fremste moralske forbilde.

Som kristen tenker jeg også at det finnes en fundamental forskjell på mennesker og dyr. Dyr handler etter sine instinkter. Moral er altså ikke en kategori som er relevant for dyrene. Vi sier ikke at en katt oppfører seg moralsk klanderverdig dersom den fanger en mus.

Men om et menneske skader et annet vil dette være moralsk galt. Av disse grunnene tenker jeg at vi ikke kan legitimere likekjønnet seksuelt samleie basert på dyrenes aktivitet.

Ressurser

  • Grill en Kristen Om Bibelen – Bjørn Hinderaker, Jon RH (kap 15)
  • Nakna Utan Att Blygas – Stefan Gustavsson

Ressurser avansert

  • Why does God care who I sleep with? – Sam Alberry
  • Two Views on Homosexuality – Preston Sprinkle

3. Hva synes du er det beste med å være kristen?

Dette er kanskje det gøyeste spørsmålet jeg får! Så takk til deg som stilte dette spørsmålet.

Da jeg var i ferd med å gå fra å ikke være kristen til å bli kristen i ungdomsårene mine fant jeg kjapt ut at det kristne budskapet var et fantastisk budskap – personlig var jeg bare usikker på om det var sant.

At det skulle finnes en Gud som kjenner meg fullt ut, men likevel elsker meg høyt og ønsker felleskap med meg var en fantastisk attraktiv tanke. Tenk det – at Gud, skaperen av universet, skulle bry seg om meg!

Å være kjent og elsket av Gud

Når jeg da ble mer og mer overbevist om at dette budskapet er sant – at Gud elsker meg og har sendt sin sønn til å dø for min skyld og overvinne døden slik at jeg også en dag skal kunne stå opp fra de døde til Guds nye rike – så ble jeg veldig begeistret!

Spesielt synes jeg det er fantastisk å vite at den dypeste meningen med mitt liv er nettopp dette; å være kjent og elsket av Gud.

Mange faller for tanken om at den ultimate meningen med livene våre er å være lykkelig. Det viktigste er å ha en hytte på fjellet, reise på årlige turer til Syden og ha mange venner. Det er selvsagt ingenting galt med å være lykkelig, ha hytte på fjellet, reise til Syden eller å ha mange venner. Jeg unner dere alle det!

Men man gjør seg ganske sårbar dersom man lar dette bli det ultimate målet med livet. Hva skjer når ikke økonomien strekker til og både hytte og sydentur uteblir? Hva skjer når sykdom hindrer deg fra å fortsette i drømmejobben eller en venn forsvinner ut av livet ditt?

Lidelse og smertefulle opplevelser som dette er tøft å gå igjennom, men ennå tøffere dersom man regner lykken som det endelige målet med livet. Slike opplevelser kan nok ødelegge for lykken, men ingenting som møter meg i livet kan frarøve meg det som er den ultimate meningen med og målet for mitt liv; nemlig at jeg er fullt ut kjent og elsket av Gud.

Jesus døde på korset og sto opp igjen

Jeg synes også det er fantastisk å tro at det finnes et liv etter døden. Døden får ikke siste ord; det er det Gud som skal få og han skal gjøre alle ting nye og perfekt!

I Guds nye rike skal ikke gråt, smerte eller sorg finne sted. All lidelse vi har opplevd i denne verden kan ikke sammenlignes med hvor fantastisk Guds nye rike skal bli. Jeg håper så mange som mulig ønsker å ta del i dette nye riket.

Jeg er også veldig takknemlig for det kristne felleskapet. Hvor enn jeg reiser i verden møter jeg på mennesker som Jesus elsker, og som elsker Jesus tilbake. Det er fantastisk å være en del av den verdensvide kirken som ønsker å kjenne Gud og gjøre han kjent.

Men først og fremst er jeg kristen fordi jeg tror det er sant at det finnes en Gud som er skaperen av hele universet og som har vist seg i Jesus Kristus som døde på et kors og stod opp igjen fra de døde.

Det er et fantastisk budskap – ja det mest fantastiske budskapet noensinne fortalt – og jeg må klype meg i armen når jeg også finner ut at vi har så mange gode grunner for å tro den fantastiske kristne fortellingen også er sann.

Ressurser:

Ressurser avansert:

  • The Prodigal God – Timothy Keller
Skjermbilde fra UL Livestream

UL

Fra onsdag 28. til lørdag 31. juli ble UL Online arrangert, med morgenmøter, kveldsmøter, basar og UL-studio. Arrangementet ble sendt live fra Kongeparken Amfi.