Frimodig tro på Jesus som sannhet

Frimodig tro på Jesus som sannhet

Er det ikke veldig respektløst og arrogant å hevde at vi som kristne har Sannheten?

Tema

Månedens tema på iTro i september er «Frimodighet».

Teksten er et lett justert utdrag fra boken Grill en Kristen. Gjengitt med forfatter og forlags tillatelse.

Livet er sånn at vi må mene noe om ting. Er det for eksempel arrogant hvis jeg sier til en rasist at han har et diskriminerende menneskesyn?

Hvis du ikke synes at det er arrogant, hva er grunnen til det? Svaret er nok enkelt: Du mener at noe er sant, og at noe ikke er sant. Du mener at noe er rett, og at noe er galt.

Sannhet er godt og meningsfylt

Å være overbevist om at det du mener er viktig, men at du likevel ikke ville fortelle det til andre, er etter min mening virkelig arrogant. For å si det på en annen måte: Du mener at andre mennesker ikke er verdt å fortelle sannheten til.

Sannhet er per definisjon ekskluderende. Sannheten vil alltid utelukke usanne alternativer.

Det er godt for rasisten, og samfunnet for øvrig, at rasisten blir motsagt. Å la mennesker velge hat uimotsagt innebærer langt på vei å gi dem opp, og det er det motsatte av å respektere dem.

Derfor må det faktisk bety noe hva folk holder for sant. Veldig få ville vel finne på å si til en rasist: «Du har din sannhet, og det er godt for deg. Jeg har min egen sannhet.» Nei, sannhet betyr noe.

Sannheten ekskluderer

Hvis vi mener at noe er sant, da mener vi også at noe annet er usant. Sannhet er per definisjon ekskluderende. Sannheten vil alltid utelukke usanne alternativer. Hvis vi sier at 2 + 2 er 4, så ekskluderer vi 5, 6 og alle andre svar.

Sånn må det nesten også være, når det gjelder religion og tro. I Danmark og Norge har vi heldigvis alle rett til å tro hva vi vil, men vi kan ikke alle ha rett i det vi tror, hvis våre oppfatninger logisk motsier hverandre.

Ateistens tro ekskluderer teisme og omvendt. Gud kan ikke både være treenig, som den kristne vil si, og ikke-treenig, som jøden og muslimen vil si. Sannhetsytringer ekskluderer alltid.

Er Jesus sannheten?

Nå påstår ikke jeg at vi kan vite at kristendommen er sann på samme måte som 2+2 er 4. Men Jesus fra Nasaret sier om seg selv:

«Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Far uten ved meg.» Johannes 14,6

For noen er Jesus nærmest irriterende ekskluderende. Ingen kommer til Gud Faderen uten ved ham, sier han jo. Og ja, Jesus er radikal i sin eksklusive tale om seg selv. Han går ikke med på at alle veier fører til Gud.

Jesus sier at han er tilgjengelig for alle

Samtidig er han så enormt inkluderende. Han sier at han er tilgjengelig for alle, og selv menneskene som alle andre forakter blir innbudt til å være med i Guds gode fellesskap, bare ved å si ja takk.

Sannhet kan utforskes

Eksistensiell sannhet skal si noe om:

  1. Hvor vi kommer fra
  2. Hva meningen med livet er
  3. Hvordan vi skal leve det
  4. Hva målet er

Hvert enkelt av disse svarene bør selvfølgelig være innbyrdes sammenhengende, gi mening logisk, holde vann historisk og vitenskapelig og oppleves relevante i livet. Vi må derfor tørre å utforske livets store spørsmål, også ved å snakke om sannhetsoppfatningene våre med folk som mener noe annet enn oss.

Jeg har stor respekt for andre som tror annerledes enn meg, og som tør å stå for noe. Toleranse, som etter min mening er det motsatte av arroganse, innebærer å respektere andre mennesker selv når deres oppfatninger strider mot mine egne.”

Å møte folk til en ærlig diskusjon vil si å ta påstandene deres alvorlig. Ved å vurdere dem, gruble over dem, og være villig til å skifte oppfatning selv.

Jeg har stor respekt for andre som tror annerledes enn meg, og som tør å stå for noe.

Frimodig tro

Jeg selv er overbevist om at Jesus er den han sier han er. Jeg synes han er det mest sammenhengende og sannsynlige svaret på de fire spørsmålene nevnt ovenfor.

Jeg oppfatter det ikke arrogant og respektløst når noen hevder noe annet som sant

At Jesus er sannheten forsvarer jeg derfor frimodig, selv om gjerne lytter til utfordringer som vil overbevise meg om noe annet. Jeg oppfatter det ikke arrogant og respektløst når noen hevder noe annet som sant. Jeg opplever i stedet at min tro blir tatt alvorlig nok til at bli motsagt.

Jeg vil ta alle utfordringer til min tro alvorlig og undersøke deres innhold og styrke. Det har allikevel inntil videre bare styrket min frimodighet i troen på Jesus.

Trykker du på bildet under kommer du til Lunde.no hvor du kan kjøpe boken Grill en Kristen.

KFS Danmark

Tema

Månedens tema på iTro i september er «Frimodighet».

Teksten er et lett justert utdrag fra boken Grill en Kristen. Gjengitt med forfatter og forlags tillatelse.