LEVENDE TRO: Tydelig tale

LEVENDE TRO: Tydelig tale

Dette er det tredje av seks bibelgruppeopplegg i serien "I den kraft Gud gir".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

«Hver den som bekjenner Herrens navn, må vende seg bort fra urett.»

 1. Takk og be for samlingen.
 2. Les 2 Tim 2,14-26 hver for dere, og noter gjerne hva som treffer dere.
 3. Lytt til: I need Jesus– Kevin Jones.
 4. Les teksten under høyt i fellesskap.
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst.
 6. Del bønneemner og be for hverandre.

Det er befriende med folk som snakker rett fra levra, klart og tydelig, sånn er det. Punktum. Paulus er en sånn en. Det er ikke alltid «balsam for ørene» og sånn at vi automatisk tenker at det er lett å forholde seg til, men det er i alle fall ikke uklart.

Pass på vranglære

Dagens tekst er slik tydelig tale. Dette er viktig for Paulus å få sagt til Timoteus: Vranglære vil snike seg inn, vær oppmerksom på det og stå imot! Hold fast på det som er godt!

Paulus sier at Timoteus må leve et liv uten å ha noe å skamme seg over, og at han må legge frem sannheten som den er. Derfor må Timoteus blant annet: vende ryggen til det ugudelige og tomme snakket (v 16). Her snakker Paulus om å ta et oppgjør med en bestemt teologi, om en gal forståelse av oppstandelsen.

For å ta vare på det som er sant og godt, må vi noen ganger si nei til det som ikke er godt.

Sannhetene om Jesu frelsesverk er verdt å kjempe for og noen ganger innebærer det å ta avstand fra noe andre sier. Derfor skal han vende ryggen til de som sprer ugudelighet i fellesskapet av kristne. I vår inkluderende og rause kultur kan det være vanskelig å forholde seg til så tydelig tale, men Bibelen snakker flere ganger om behov for å sette grenser.

For å ta vare på det som er sant og godt, må vi noen ganger si nei til det som ikke er godt. Vi må velge om vi vil holde oss nær til Jesus, eller til de og det som drar oss bort fra Ham. Det kan handle om konkrete personer, som for Timoteus her, eller det kan handle om hva vi fyller oss med i den åndelige kampen vi står i.

Troen får konsekvenser

Videre kommer Paulus med noen viktige oppfordringer til Timoteus. Livet som kristen, hvor en bekjenner troen på Gud, må føre til at en vender seg bort fra urett (v 19).

Derfor blir konsekvensene at Timoteus må: legge ungdommens begjær bak seg, og jage etter rettferd, troskap, kjærlighet og fred (v 22), avvise tåpelige diskusjoner (v 23), og ikke ligge i strid, men være vennlig, dyktig, villig til å tåle ondt, og ydmykt vise til rette (v 24-25).

Lista legges mildt sagt høyt for hvordan Timoteus – og alle kristne – skal leve livet sitt. Samtidig kan vi nok si oss enige i at det hadde blitt en god verden hvis alle levde med hverandre slik vi har listet opp her. Tenk om alle klarte å la være å diskutere ting det aldri kommer noe godt ut av, i kommentarfeltene på sosiale medier for eksempel.

En smak av himmel

Tenk om alle hadde gode motiv for det de gjorde, oppførte seg godt med hverandre og ønsket hverandre alt det beste. Tenk å både kunne tåle vondt fra andre og samtidig klare å veilede andre på en ydmyk måte. Det er smak av den himmelske tilværelsen vi veiledes til her, og det er en realistisk beskrivelse av oss som syndige mennesker Paulus tar utgangspunkt i. Vi som oppfører oss dårlig mot hverandre.

Paulus innledende ord om å leve i «den kraft Gud gir» (1,8) og fra starten av dette kapittelet om å «være sterk ved nåden i Kristus Jesus» (v 1), blir en viktig påminnelse og et fundament å bygge kallet hans til et slikt liv på.

Ved Guds kraft

Ved Guds kraft kan vi klare – først å ønske, og deretter – å leve liv som strekker seg etter den standarden Paulus setter. Vi er kalt til å leve etter Guds vilje og kjempe i den kraft han gir, slik at vi også kan få føre andre frem til den samme frelsen.

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Prøv å sette ord på det du tror på: Hva slags oppførsel ønsker Gud at vi skal ha – og ikke ha?
 3. Hvordan merker du, på deg selv og andre rundt deg, at vi er mennesker som er rammet av syndefallet?
 4. Hvordan kan vi holde fast på det som er sant om Gud og stå i mot det som er vranglære?
 5. I vers 16-17 skriver Paulus at ugudelighet smitter. Får det noen betydning for hvilke mennesker vi bruker tid sammen med og lar påvirke oss?

 

 

Pearl / Lightstock

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.