– Å kunne forklare og forsvare troen sin viser seg mer og mer å være viktig i vårt samfunn som er preget av mange vrangforestillinger om hva kristne tror på

– Å kunne forklare og forsvare troen sin viser seg mer og mer å være viktig i vårt samfunn som er preget av mange vrangforestillinger om hva kristne tror på

Bruk sommeren til å bli enda mer utrustet til å forklare og forsvare håpet i Jesus Kristus.

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Sjekk ut den nye «Grill en kristen»-boka her.

De fleste av oss stiller spørsmål ved hver minste ting i hverdagen. Noen av spørsmålene vi stiller er trivielle og ikke særlig viktige, andre spørsmål kan være dype og av stor betydning for oss.

Jeg fikk begge typer spørsmål da jeg hadde overnattingsbesøk av et yngre familiemedlem for noen år siden. Da klokka fremdeles var (altfor) tidlig ble jeg våknet av at han tok fart og hoppet opp i sengen min.

Noe av det første han spurte om etter jeg våknet var «Jon, finnes det evig med tid?». Litt overrasket og veldig trøtt forsøkte jeg å mumle frem et svar, men før jeg rakk det kom oppfølgingsspørsmålet; «Hvorfor har du egentlig hår under armene?»

En sentral del av det å være menneske er at vi er spørrende vesener. I lys av dette er det naturligvis viktig å legge til rette for at mennesker kan stille spørsmål om den kristne troen og oppleve å få gode svar.

Det finnes en rekke gode grunner for at en del av det kristne livet bør være å sette seg inn «apologetikk», altså de gode grunnene for kristen tro, og å få større forståelse for svarene man kan gi til innvendinger mot troen. La meg peke på noen:

1 – Bibelen forteller oss at vi skal forsvare troen og hvordan vi bør gjøre det.

I 1 Peter 3:15-16 står det: «Hold Kristus hellig som Herre i hjertet! Vær alltid klar til forsvar når noen stiller dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet».

Det greske ordet Peter bruker for «forsvar» er «apologia» (ἀπολογία) som ordet apologetikk kommer fra. Man kan dermed si at Peter oppfordrer oss som følger Jesus til å gi forsvar for troen vår og svare på innvendinger som kommer.

Samtidig sier Peter at det å forklare og forsvare troen må gjenspeile at man har Jesus som Herre, og at vi er alltid er forpliktet på det dobbelte kjærlighetsbudet; å elske Gud, og vår neste som oss selv.

2 – Du vil oppleve at svarene styrker troen din!

Det er ikke slik at når man blir en kristen forsvinner spørsmålene man har med et knips.

Jeg begynte selv å lese apologetikk da jeg var 16 år gammel, fordi jeg hadde mange spørsmål og har opplevd at jo mer jeg har lest, jo sterkere har troen min blitt.

Det har også vært inspirerende å se at når kristne rundt meg har fått en større forståelse av de gode argumentene for den kristne troen, så vel som de gode svarene kristen tro gir på ulike innvendinger blir man gjort mer frimodig i møte med andre mennesker.

3 – Som en nestekjærlig handling

Som kristne er vi kalt til å se og elske mennesker rundt oss. En fin måte å se og elske menneskene rundt oss er å ta spørsmålene de har på alvor og forsørge gode svar.

«Gå frem med visdom blant dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La alt dere sier, være vennlig, og la det ha salt og kraft, så dere vet hvordan dere skal svare hver enkelt». Kolosserne 4:5-6.

Start her!

Trosforsvar (apologetikk) er viktig, men den er kun en del av en helhetlig etterfølgelse av Jesus Kristus bestående av bønn, bibel, lovsang, arbeid, hvile og felleskap.

Men å kunne forklare og forsvare troen sin viser seg mer og mer å være viktig i vårt samfunn som er preget av mange vrangforestillinger om hva kristne tror på.

Et fint sted å begynne er bøkene «Grill en Kristen» og «Grill en Kristen- Om Bibelen». Den sistnevnte kom ut i slutten av juni 2020.

Til sammen i disse bøkene blir 42 spørsmål som ofte stiller om kristen tro besvart. Bøkene er blitt til ut i fra en klar overbevisning om at dine spørsmål, ja selv de mest utfordrende og tabubelagte spørsmålene du kan tenke deg, er verdifulle og fortjener gode svar. Bøkene er lange nok til å unngå å bli overfladiske, men korte nok til at du slipper å avlyse noen av sommerens planer for å rekke i gjennom dem.

Bruk sommeren til å bli enda mer utrustet til å forklare og forsvare håpet i Jesus Kristus.

 

Trosforsvar

Trosforsvar, eller apologetikk, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Sjekk ut den nye «Grill en kristen»-boka her.