– Hvorfor er det kirken var opptatt av for mange 100 år siden relevant for mennesker i 2019?

– Hvorfor er det kirken var opptatt av for mange 100 år siden relevant for mennesker i 2019?

Det å kjenne til kirkens røtter og historie kan gi både visdom og trøst. Det bør vi ikke gå glipp av.

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro i 2018.

Hvor lenge har Kirken med stor K eksistert?

Kirkens opprettelse knyttes ofte til pinsen. Hvis det stemmer at Kirken hadde sin fødselsdag på pinsedag, så har den kristne kirke i så fall eksistert i omkring 2000 år.

Men problemet med en slik forståelse er at den ikke tar høyde for det som skjedde før Det nye testamentet – nemlig at Gud valgte ut Israelsfolket som sitt folk og sitt frelsesredskap.

Man kan derfor ikke uten videre si at Kirken begynte å eksistere fra pinsedag av. Likevel skjedde det noe helt nytt denne dagen – 3000 mennesker lot seg døpe i Jesus Kristi navn. Dette var startskuddet for den kristne kirke slik vi kjenner den i dag, en kirke der det ikke finnes jøde eller greker, slave eller fri, mann eller kvinne. Alle er ett i Kristus Jesus (Gal 3, 28).

På snaue 2000 år har den lille bevegelsen med utspring i Jerusalem i Israel gått fra 3000 mennesker, til hele 2,3 milliarder mennesker. Det viser en undersøkelse Pew Research Center gjorde i 2015.

Varierende utfordringer

Hva kirka har vært opptatt av gjennom disse årtusenene har variert. I oldkirken var tema som kristologi – hvem Jesus er – og treenighetslæren viktig. Luther og hans samtidige var opptatt av at rettferdiggjørelsen skjer ved troen på Jesus alene. I dag er vi mer opptatt av spørsmål som handler om samliv og tro og vitenskap.

Hva kan vi lære av kirkens tradisjoner og røtter? Vitenskapen, kulturen, og ideene som preger vår verden i dag er totalt forskjellig fra bare århundre tidligere. Er ikke de fleste av kirkens tradisjoner dermed foreldet? Hvorfor er det kirken var opptatt av for mange 100 år siden relevant for mennesker i 2019?

Masse å lære

Det er forståelig at spørsmål som disse dukker opp. Likevel tror jeg at det er mange ting kristne i dag kan lære av tradisjonen. Jeg vil nå trekke frem tre slike ting.

Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag.

For det første har kirka alltid hatt problemer. Det er kanskje ikke spesielt hyggelig å tenke på, men det kan gi verdifull læring og trøst. Helt fra første stund ble kristne forfulgt, og slik er det fremdeles noen steder i dag.

Her i Norge er det ikke fullt så ille, men man kan oppleve avvisning og isolasjon dersom man bekjenner seg som kristen. Da er det godt å vite at det er mange millioner mennesker før deg som har kjent på det samme. Du står ikke alene.

Fra et annet perspektiv

For det andre har vi godt av å se ting fra et annet perspektiv og tid enn fra vår egen. Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag. Kanskje blir det lettere å være litt mer kritisk til sin egen kirke, hvis man dukker ned i kirkens historie og tradisjoner?

Gud er den samme

For det tredje kan vi ved å studere kirkens røtter bli minnet om at Gud er den samme fra evighet til evighet. Folk har ikke sluttet å dele evangeliet på grunn av stridigheter og forfølgelse. Hvorfor er det slik?

Fordi Gud er den samme og fordi evangeliet er det samme. I dag som for 2000 år siden. Selv om vi formulerer oss annerledes, tenker litt annerledes, og er opptatt av forskjellige ting, er Gud fortsatt den samme.

Med andre ord finnes det mye lærdom, og ikke minst trøst, i å være klar over kirkens tradisjoner og røtter. Det bør vi ikke gå glipp av.

Unsplash

Tema

Denne saken ble opprinnelig publisert på iTro i 2018.