UP Tilbake
Kirkens røtter

Kirkens røtter

- Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag.

Tema

Tema på iTro i August er «tre».

Den kristne kirke har eksistert helt siden Jesus ble tatt opp til himmelen for omkring 2000 år siden. Kirka besto da bare av et lite antall mennesker, mens det i 2015 var hele 2,3 milliarder kristne i verden, i følge Pew Research Center.

Varierende utfordringer

Hva kirka har vært opptatt av har variert opp gjennom århundrene. I oldkirken var tema som kristologi – hvem Jesus er – og treenighetslæren viktig. Luther og hans samtidige var opptatt av at rettferdiggjørelsen skjer ved troen på Jesus alene. I dag er vi mer opptatt av spørsmål som handler om samliv og tro og vitenskap.

Hva kan vi lære av kirkens tradisjoner og røtter? Vitenskapen, kulturen, og ideene som preger vår verden i dag er totalt forskjellig fra bare århundre tidligere. Er ikke de fleste av kirkens tradisjoner dermed foreldet? Hvorfor er det kirken var opptatt av for mange år siden relevant for folk i 2018?

Masse å lære

Det er forståelig at spørsmål som disse dukker opp. Likevel tror jeg at det er mange ting kristne i dag kan lære av tradisjonen. Jeg vil nå trekke frem tre slike ting.

Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag.

For det første har kirka alltid hatt problemer. Det er kanskje ikke spesielt hyggelig å tenke på, men det kan gi verdifull læring og trøst. Helt fra første stund ble kristne forfulgt, og slik er det fremdeles noen steder i dag. Her i Norge er det ikke fullt så ille, men man kan oppleve avvisning og isolasjon dersom man bekjenner seg som kristen. Da er det godt å vite at det er mange hundre tusen mennesker før deg som har kjent på det samme. Du står ikke alene.

Fra et annet perspektiv

For det andre har vi godt av å se ting fra et annet perspektiv og en annen tid enn fra vår egen. Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag. Kanskje blir det lettere å se på sin egen kirkes kultur med et kritisk blikk dersom man dukker ned i kirkens historie.

Gud er den samme

For det tredje kan vi ved å studere kirkens røtter bli minnet om at Gud er den samme fra evighet til evighet. Folk har ikke sluttet å dele evangeliet på grunn av stridigheter og forfølgelse. Hvorfor er det slik? Fordi Gud er den samme og fordi evangeliet er det samme. I dag som for 2000 år siden. Selv om vi formulerer oss annerledes, tenker litt annerledes, og er opptatt av forskjellige ting, er Gud fortsatt den samme.

Med andre ord finnes det mye lærdom, og ikke minst trøst, i å være klar over kirkens tradisjoner og røtter. Det bør vi ikke gå glipp av.

Unsplash

Siste fra hver kategori