Hva en krigshistorie i Det gamle testamentet lærte meg om bønn

Hva en krigshistorie i Det gamle testamentet lærte meg om bønn

Ser vi at Gud redder folk fra fare, helbreder og møter folk der de er, så vet vi at Gud kan gjøre det igjen.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Hvis du kunne hatt en ærlig samtale med Gud, hva ville du snakket om?

Vi har faktisk et svært gammelt, men tidløst kommunikasjonsmiddel tilgjengelig, nemlig bønn.

Bønn skal være en dialog med Gud. Men det kan være kleint. Det er ikke alltid så lett å skjønne om man er koblet på riktig kanal eller om man faktisk har mottatt et svar.

Jeg følger et tips som kommer fra en lang tradisjon med kristne: Å be Guds ord. Bibelen kan hjelpe oss til både å forme vår bønn og å lytte etter svar.

Bønner i Bibelen vi kan be

I Bibelen har vi mange eksempler som lærer oss hvordan vi kan be, og noen ganger kan vi be de bønnene direkte.

For eksempel så kan vi be som Paulus om en større åpenbaring av Guds kjærlighet og kraft (Ef 3,14-21), god dømmekraft (Fil 1,9-11) og visdom, lydighet og kjennskap til Gud (Kol 1,9-12).

Går vi til Salmene, så ser vi hvordan bønn ikke bare handler om å si noen ord, men at det er en ærlig dialog med Gud.

Mange salmer peker på ting som er feil i verden, og ber Gud om å gjøre noe: «Reis deg og hjelp oss, fri oss ut i din miskunn!» (Sal 44).

Det er ofte sterke følelser, som i Salme 42, der forfatteren er tynget av sorg og føler at Gud er langt unna. Vi kan kjenne oss igjen i ordene og be som salmisten: «Jeg vil vente på Gud! Enda en gang skal jeg prise ham, min frelser og min Gud» (Sal 42,12).

Praktisk tips: Marker, skriv ned og samle på bibelvers du kan be.

Be ut ifra bibelfortellinger

Rundt 43 % av Bibelen er fortellinger, så hvordan kan vi be ut ifra en krigshistorie, eller fortellinger om feilbarlige mennesker?

Den siste måneden har en historie om David inspirert meg i bønn mye mer enn mange typiske hyggelig bønnevers.

En liten setning sier mye: «Men David søkte sin styrke i Herren» (1 Sam 30,6b).

Dette er konteksten: David er på flukt fra Saul, hans og hans venners familier har blitt kidnappet, og vennene blir så oppgitte at de er klare til å drepe han. I dette øyeblikket, når til og med hans lojale menn snur ryggen til han, ser vi at David med en gang vender seg til Gud.

Han søker Gud om råd, og det ender med at han får tilbake alt som ble tatt fra dem.

Inspirert av andres tro

Jeg husker denne sterke historien og ber: «Gud, la meg være som David og alltid finne min styrke i deg i de tøffe situasjonene i livet mitt. Og må du gi meg gode råd, slik du ledet David til seier.» Som David, har jeg også opplevd at Gud har svart meg direkte på denne bønnen.

Det som er så bra med å lese om hendelser i Bibelen, er at fokuset på vår tro blir mindre. I stedet kan vi bli inspirert av andres tro, og i tillegg bli inspirert av det Gud gjør.

Ser vi at Gud redder folk fra fare, helbreder og møter folk der de er, så vet vi at Gud kan gjøre det igjen. Vi kan be ut ifra sannheten belyst i historien, vi kan finne de gode eksemplene, og vi kan minne Gud på hans løfter.

Praktisk tips: Finn sannheter og forbilder i Bibelen som kan inspirere deg i bønn.

Jesus sin egen bønnemal

Disiplene lurte på hvordan de kunne kommunisere med Gud enda bedre, så de spurte Jesus direkte om dette. Jesus ga dem en mal som belyser viktige komponenter i bønn.

Vår Far er kjent for mange, men skjønner du faktisk ordene bak?

Forståelse av bibelversene ble nemlig nøkkelen for meg til å be med hjertet og ikke bare med munnen.

Et eksempel på dette finner vi i den første linjen av bønnen: «Vår Far i himmelen! La ditt navn helliges» (Matt 6,9). Her ligger det dype sannheter om vår relasjon til Gud og hvem han er. Han er nær som en far, og han fortjener vår respekt og ære.

Når vi forstår dette, blir det mye enklere å bruke denne bønnen selv.

Praktisk tips: Studer Vår Far og prøv å skrive den i egne ord.

 

Til slutt: Husk at Den hellige ånd viser deg hvordan du kan be (Rom 8,26-27). Når Guds ord bor rikelig i deg, blir det enda lettere for Gud å lede deg og kommunisere med deg.

Priscilla Du Preez / Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.