– Målet med bønn er ikke først og fremst at jeg skal få det jeg vil ha, men i bønnen bygger jeg et fellesskap med den levende Gud, som lengter etter meg

– Målet med bønn er ikke først og fremst at jeg skal få det jeg vil ha, men i bønnen bygger jeg et fellesskap med den levende Gud, som lengter etter meg

– Bønn handler om å komme til Jesus med hele oss.

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».

Hvorfor svarer ikke Gud på bønnen min?

Dette er et spørsmål mange av oss har stilt.

Vi vil så gjerne at Gud skal svare kjapt på våre bønner og gi oss akkurat det vi ber om. Og det kan være frustrerende eller virkelig smertefullt når vi ikke ser at Gud svarer på bønnen vår.

Bønn er å samtale med Gud

Jesus sier:

«Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile» (Matt 11,28).

Også flere andre steder sier Jesus «Kom!». Her ligger noe av hemmeligheten i kristen bønn: Bønnen handler om å komme til Jesus med hele oss.

Bønn for oss kristne er noe helt annet enn det er for andre religioner. De fleste mennesker ber til en gud eller en usynlig makt fordi de vil ha noe de ikke kan skaffe seg på egenhånd. Vi kristne har i bønnen noe som er mye mer verdt: Vi får komme til Gud med alt vi er – vi får samtale med ham.

Målet med bønnen er ikke først og fremst at jeg skal få det jeg vil ha, men i bønnen bygger jeg et fellesskap med den levende Gud, som lengter etter meg.

Gud ga alt for meg

Derfor, midt i vår lengsel etter Guds svar tror jeg vi må stoppe opp og tenke igjennom: Ser jeg den gaven og invitasjonen som Gud allerede har gitt? Har jeg fått ta imot denne?

Gud har gitt sin sønn, Jesus Kristus, og latt ham dø på korset for å åpne en vei for oss.

En vei til tilgivelse – jeg, som det menneske jeg er, får ta imot tilgivelse for alt jeg har gjort galt og alt som ikke er rett i livet mitt (Ef 1,7).

En vei til omvendelse – som betyr at jeg gir opp å være sjef i eget liv, og lar Gud få være min konge og min Far (Apg 2,37).

En vei til fellesskap – jeg som ikke er hellig får ha fellesskap og vennskap med Gud, som er levende og hellig (1 Kor 1,9).

Bibelen sier til og med at Jesus vil bo i meg ved sin Ånd (Joh 14,15-18).

I tillegg er Guds kjærlighet så stor at ingenting som skjer meg kan skille meg fra denne når jeg først har tatt den imot (Rom 8,35-39). Det finnes ingenting i dette livet som kan måle seg med denne gaven fra Gud.

Vær ærlig i bønn

Likevel gjør det virkelig vondt å møte livets vonde dager, når vi ber, men ikke ser at Gud gjør noe.

I Salme 13 leser vi:

«Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? (…) Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen og sorg i hjertet hele dagen? (…) Se meg! Svar meg, Herre, min Gud!»

Vi finner flere steder i Bibelen som taler på samme måte.

Det er ikke slik at vi bare så vidt kan få lov til å klage til Gud. Nei, Gud vil at vi skal være ærlige med ham og komme til ham med alle våre spørsmål, all vår sorg og all vår frustrasjon.

Salme 62,9 sier:

«Stol alltid på ham, dere folk. Øs ut hjertet for ham! Gud er vår tilflukt.»

Vi vet ikke hvorfor vi noen ganger ser svar på bønnene våre og andre ganger ikke. Men vi vet at han som bor i oss, kjenner det vi kjenner på.

Og i alle ting inviteres vi til å komme til Jesus, med hele oss. Øse ut hjertet, søke vår tilflukt hos Gud, og stole på at hans godhet og kraft er nok for hver og en av oss, uansett hva vi møter i livet.

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».