Apostlenes gjerninger

Apostlenes gjerninger

Mange filmer og tv-serier får oppfølgere. Slik er det i Bibelen også. Apostlenes gjerninger tar opp tråden hvor evangeliene slutter.

Bøker i Bibelen

Bøker i Bibelener iTros miniinnføring til NT (Det nye testamentet).

Vi håper du får lyst til å bli bedre kjent med den viktigste boka som noen gang er skrevet!

Spennende historier i Apg:

– Pinsedag:Kapittel 2.
– Historien om Stefanus:6,8-7,60.
– Den etiopiske hoffmannen:8,26-40.
– Saulus’ omvendelse:9,1-19.
– Peter og Kornelius:Kapittel 10.
– Fengslingshistorier:12,5-19og16,16-34.
– Paulus’ tale til filosofene:17,22-34.

Apostlenes gjerninger (Apg) tar oss tilbake til disiplene, hvor de står og kikker opp i luften der Jesus steg opp. Det kan virke litt rart at kirken ble startet av en gjeng som stod slik og kikket opp i luften, men Apg viser at denne gjengen virkelig brant for å gjøre det Jesus befalte dem.

Det er sannsynligvis den samme fyren som har skrevet Apg og Lukasevangeliet (Luk). Begge er nemlig skrevet til samme mottaker, Teofilus (Luk 1,3 og Apg 1,1). Luk og Apg er skrevet som en kirkehistorie i to bind, og forteller om hvordan kirken vokste i sine første år.

I dag kan vi lese Apg og lære masse fra hvordan de første kristne oppførte seg

Hvem er så denne forfatteren? Skal vi tro noen av de første kirkelederne, er det legen Lukas. Legen Lukas hang mye med Paulus, og arbeidet blant annet sammen med ham på misjonsreisene. Dette betyr at Lukas selv har vært med på mye av det som skjer i Apg. Han er altså et øyenvitne til det han selv skrev om, kanskje rundt år 80 e.Kr.

Boken er altså skrevet til Teofilus, men den var nok ment å ha flere lesere. Grunnen til at hans navn er nevnt, er at han trolig var en slags sponsor for Lukas. Kanskje var Teofilus mannen som sponset noe Lukas kunne skrive på og med, samt at han hjalp til med å spre boken til en større leserkrets. Det var vanlig på den tiden. Lukas har nok ønsket at boken skulle leses av flest mulig.

I dag kan vi lese Apg og lære masse fra hvordan de første kristne oppførte seg. Les for eksempel Apg 2,42-47. ”Se hvordan de elsker hverandre” ble det sagt om de første kristne. Kjennetegner det din menighet i dag?

Kristendommen er for alle. Det blir ikke gjort forskjell på folk

Lukas forteller oss hvordan kristendommen vokste i begynnelsen, og bruker det som et bevis på at kristendommen har en pålitelig Gud og lære.

I Apg 1,8 finner vi bokens ”innholdsfortegnelse.” Først leser vi om disiplene som vitner i Jerusalem, deretter skal de vitne i Judea og Samaria (resten av Israel) og til slutt, helt til jordens ender.

Lukas understreker at kristendommen er for alle. Det er ikke bare jøder som skal få høre, også hedninger skal få tro på Jesus. Til og med samaritanerne (som var hatet av jødene) skulle få høre. Det blir ikke gjort forskjell på folk.

Hvis du lurer på hva Den Hellige Ånd egentlig gjør, kan jo Apg være en grei plass å starte

Apg er altså andre del i et to-binds verk. I Luk leser vi hva Jesus gjorde mens han var på jorden, mens Apg forteller om hva Jesus fortsatte å gjøre gjennom Den Hellige Ånd (DHÅ) og sine disipler. DHÅ er hovedpersonen i Apg, Han nevnes hele 70 ganger. Hvis du lurer på hva DHÅ egentlig gjør, kan jo Apg være en grei plass å starte. Les gjennom hvert kapittel og tenk: ”Hva er DHÅs gjerning i dette kapitlet?”

 

Av Christian Lilleheim

 

Foto: fotolia