F R I – MODIG – H E T

F R I – MODIG – H E T

Frimodighet er kanskje dette: Å se at man er FRI, kan få være MODIG og holde seg HE(I)T!

Tema

Tema på iTro i september er «Frimodighet».

Jeg hørte en gang at hvis man hadde problem med å forstå et ord, kunne man dele det opp.

Frimodighet: FRI, MODIG, HET

FRI

Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri vært slaver for noen. Hvordan kan du da si at vi skal bli fri?»

Jesus svarte: «Sannelig, sannelig jeg sier dere: Den som gjør synd, er slave under synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir der for alltid. Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8, 31-38)

Jeg kjenner meg igjen, jeg er ikke slave for noen! Vi er noen av de frieste menneskene som har levd. Men det føles ikke nødvendigvis sånn. Andres og våre forventinger til oss kan gjøre at vi opplever oss ufrie.

Kanskje er en av grunnene til at vi ikke føler oss så fri, faktisk at vi har misforstått litt hva synd er. Det er lett å tenke at synd, handler om å følge eller ikke følge et sett med regler. Og hvis vi ser på det å være kristen som å følge regler, da er det ikke sikkert at vi opplever oss som frie?

Bibelen sier at vi mennesker var født med fri vilje og valgte synda. Først Adam og Eva, og så alle oss andre. Vi velger å bryte de ti bud, og mange andre bud og regler. Bibelen sier at frihet ikke er å forkaste de, eller å lage nye. Nye, bedre regler vil ikke hjelpe oss. Uansett er vi slaver av synden. Vi er ikke frie.

Gud er hellig, og han tåler ikke synd. Han hater det som er urettferdig og vondt. Og når noen har gjort noe galt må noen straffes. Også det gale jeg gjør. Og evangeliet er at Jesus Kristus har tatt straffen for oss!

Men han ble såret
for våre lovbrudd,
knust for våre synder.
Straffen lå på ham, vi fikk fred,
ved hans sår ble vi helbredet.
(Jesaja 53, 5)

Vår frihet er at straffen vår er sonet!

MODIG

«Vær modig og sterk!» sier Gud til Josva, mange ganger. Begrunnelsen er «For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går».

Ifølge internettet betyr MODIG; «uredd, være i stand til å gjøre noe man er redd for».

Selvfølgelig er å være modig å være uredd. Jesus sier at vi ikke trenger å frykte for noe, eller noen. For han vil være med oss inntil verdens ende, og det viktigste er ikke om vi får alt vi ønsker oss i livet, om vi oppnår våre mål, om vi er friske, ikke engang om vi lever her på jorda eller ikke.

«Om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren. Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren til». (Rom 14,8)

Man kan jo bli litt redd av mindre! Men da er det fint at det å være modig er å være i stand til å gjøre noe man er redd for.

For jeg er jo redd, jeg frykter ting (andre ting enn Gud)! Jeg er redd for at noe vondt skal skje, og redd for å dumme meg ut.

I Bibelen leser vi om mange modige: Daniel som risikerer livet ved å nekte å tilbe andre enn Gud, eller Ester som på tross av faren for å ikke bare bli avvist men drept, går frem for kongen for å be om nåde for sitt folk, eller Paulus, som taler i mot Peter, for å få frem hvor viktig nåden er.

Så viktig at man ikke kan kreve at de nye kristne blir omskåret. Alle disse gjorde noe de var redde for. Og det ble til velsignelse for mange!

HE(I)T

Ikke som i sexy, (selv om du er skapt til å være det også!), men som i varm:

Jeg vet om dine gjerninger, at du verken er kald eller varm. Det hadde vært godt om du var kald eller varm. Men fordi du er lunken, og verken kald eller varm, vil jeg spy deg ut av min munn. (Åp 3,15)

Den beste måten å få varmen i seg på er ved å være i bevegelse, og å varme seg ved noe som er varmt. Altså med nærhet. Feks til en ovn, et bål, eller et menneske.

Jeg tror vi som Jesu etterfølgere trenger å holde oss varme. Holde hjertene våre varme. Og den beste måten å gjøre det på er å holde oss nær. Nær til Jesus og nær til hverandre. Også er det lurt å holde seg i bevegelse.

FRIMODIGHET, er kanskje dette: Å se at man er FRI, kan få være MODIG og holde seg HE(I)T!

Adrianna Van Groningen / Unsplash

Tema

Tema på iTro i september er «Frimodighet».