TreTre

Kirkens røtter

- Det er lett å se flisen i den tidlige kirkes øye, og desto vanskeligere å se bjelken i vår egen kirkes øye i dag.