En avdanket og avleggs bok?

En avdanket og avleggs bok?

Ble Det gamle testamentet avdanket da Det nye testamentet kom? Svaret er både et "ja" og et "nei".

Tema

Tema for iTro i september er «Alt skal bli nytt».

Knut Kåre Kirkholm eransatt påFjellhaug Internasjonale Høgskolei Oslo, som også driver bloggen «På sporet av sannhet«.

Bibelen vår er delt i to tydelige deler, Det gamle og Det nye testamentet (GT og NT). Hvordan er egentlig forholdet mellom disse? Er det slik at GT ble avdanket og avleggs da NT ble skrevet?

Svaret på det  spørsmålet innebærer både et «ja» og et «nei». Til en viss grad er GT «avdanket». Dette står det ganske mye om i Hebreerbrevet. Det brevet begynner med å slå fast at Gud i gammel tid talte gjennom profetene, men at nå «i disse siste dager, har han talt til oss gjennom Sønnen» (Hebr 1,2). Gjennom store deler av brevet understreker forfatteren at løftene, budskapet og ordningene som har kommet i og med Jesus, er uendelig mye bedre enn det gamle (Hebr 7,18). Så på sett og vis tilfører NT noe nytt, som gjør GT «overflødig».

Jesus er lyskasteren som tilfører det nødvendige lyset for å kunne forstå GT skikkelig

Når det er sagt, er det også viktig å understreke at det er en dyp og tydelig sammenheng mellom GT og NT. Både Jesus og apostlene hadde GT som sin Bibel. Det er GT som er kilden de øser av og de siterer GT igjen og igjen. Dette ser vi gjennom hele NT.

Samtidig har de  fått en ny tolkningsnøkkel. Dersom vi går gjennom stedene der NT siterer GT, finner vi at GT konsekvent blir forstått i lys av Jesus. Han er oppfyllelsen av alt som GT peker fram mot. Derfor er Jesus tolkningsnøkkelen. Jesus er på mange måter lyskasteren som tilfører det nødvendige lyset for å kunne forstå GT skikkelig.

Jesus er konklusjonen. Han binder GT og NT sammen

Jeg pleier ofte  å si at GT er en bok som roper etter en konklusjon. Gjennom hele GT leser vi store og herlige løfter om hvordan Gud en gang skal gripe inn, frelse folket sitt og gjenopprette den herlige tilstanden som fantes i Edens hage, før syndefallet. I Jesaja 65,17 står det til og med at Gud skal skape en ny himmel og en ny jord.

En gjennomlesning av GT viser nokså tydelig at disse løftene ikke er oppfylt. Det mangler noe. Hvor er konklusjonen? Den opplevelsen av GT hadde også menneskene som levde på Jesu tid. Mange gikk og ventet på at Gud skulle oppfylle løftene sine. I Luk 2,36-38 leser vi om en kvinne som fikk møte det lille Jesus-barnet i templet. Hun forstod at det var noe spesielt med ham, og dette fortalte hun til «alle som ventet på frihet for Jerusalem» (Luk 2,38). Det var med andre ord mange mennesker som hadde denne forventningen. De følte at GT manglet konklusjonen. Det må skje noe mer!

Jesus er konklusjonen . Han binder GT og NT sammen. Derfor var det godt sagt av kirkelederen Augustin (354-430) da han sa: «NT ligger skjult i GT; GT er åpenbaret i NT».

Foto: BigD på flickr.com