– Det ser ut som om vi faktisk har ganske gode grunner, kanskje til og med ekstraordinært gode grunner, til å tenke at mirakler skjer i dag

– Det ser ut som om vi faktisk har ganske gode grunner, kanskje til og med ekstraordinært gode grunner, til å tenke at mirakler skjer i dag

MINISERIE: Skjer det mirakler i dag? Filosof Leif Egil Reve gir deg svaret.

Miniserie om «Mirakler»

Dette er den siste av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet «Mirakler».

Jeg har allerede skrevet litt om vi kan tro på mirakler, og samtidig være rasjonelle og vitenskapelige, samt at jeg har tatt tak i to innvendinger til mirakler.

Les de to andre sakene fra miniserien her:

Begge disse er prinsippielle. Kanskje et enda mer interessant spørsmål er om mirakler i det hele tatt skjer i dag? Det vil jeg se litt mer på i denne teksten.

Undersøke mirakler vitenskapelig?

Jeg nevnte i min første tekst hvordan man ikke kan vitenskapelig undersøke mirakler. Her vil jeg si noe om hvordan man kan undersøke mirakler vitenskapelig.

Man kan i liten grad designe eksperiment i forkant, men man kan gjøre case-studier på påståtte mirakler i etterkant. Det er dessverre ikke spesielt vanlig å gjøre, fordi spørsmålet i liten grad vektlegges i vitenskapelige miljøer, og i mange kristne miljøer er det ikke vilje til å gjøre det heller. Men det finnes noen eksempler allikevel.

Micael Grenholm ser på mange eksempler i svensk sammenheng i boken Dokumenterade Mirakler. Lee Strobel ser på noen i boka The Case for Miracles og Craig Keener ser på en lang rekke i bøkene Miracles og Miracles Today.

Mirakuløst frisk fra MS

Her finner vi gode eksempler som Barbara Cummiskey Snyder med Progressiv MS, som 6. juni 1981 var så forfalt i kroppen at hun ble beskrevet «som en sprø kringle» med pusteproblemer og muskelsvinn.

Etter bønn 7. juni 1981 (pinsedag, faktisk), klarte hun plutselig å gå til menigheten sin selv god og fin som bare det, ingen tilbakevendende problemer før hun døde i september 2021 av corona.

Mirakler på rekke og rad

Et annet eksempel er tidligere politi og lastebilsjåfør Greg Spencer som ble ufør på grunn av permanent (lovlig) blindhet, men som ble helbredet og kunne tilbake i jobb.

Eller Duane Miller som hadde arrvevsskade på stemmebåndet og plutselig fikk stemmen tilbake da han prekte om mirakler.

Eller mirakler som ikke har med helbredelse å gjøre i det hele tatt, som Rickard Lundgren som reiste for å misjonere til Albania, og fant ut at engelsk ikke ville hjelpe ham noe særlig, men over natta lærte han den lokale dialekta, og driver fremdeles tidvis som tolk for den svenske staten.

Gode grunner til å tro på mirakler

Det er som sagt svært sjelden man får faktiske vitenskapelige studier på slike caser, men noen få eksempler finnes hvor det er blitt gjort (om du virkelig vil gå i dybden):

Alt i alt, ser det ut som om vi faktisk har ganske gode grunner, kanskje til og med ekstraordinært gode grunner, til å tenke at mirakler skjer i dag, både generelt, ut ifra vår felles erfaring, og spesielt, når man studerer enkelthendelser.

Et viktig poeng her, er også at det er strengt tatt begrenset med dokumentasjon nødvendig for noen av disse miraklene.

For eksempel det nevnte språkmirakelet: Det man trenger å vite, er at personen ikke kunne albansk når han reiste fra Sverige, men kunne det dager senere. Det hjelper også å vite at han ikke er noe språkgeni på noe vis ellers.

Lightstock

Miniserie om «Mirakler»

Dette er den siste av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet «Mirakler».