Må man være uvitenskapelig eller overtroisk for å tro på mirakler?

Må man være uvitenskapelig eller overtroisk for å tro på mirakler?

MINISERIE: – Vi kan fint møte mirakler både rasjonelt og vitenskapelig, svarer filosof Leif Egil Reve.

Miniserie om «Mirakler»

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet «Mirakler».

Mirakler kan være en underlig ting, og vanskelig å forstå. Noen vil si at man ikke kan møte mirakler med fornuften vår, og i hvert fall ikke med vitenskap.

Jeg mener imidlertid at vi fint kan møte mirakler både rasjonelt og vitenskapelig. Jeg vil nevne tre poeng i denne sammenhengen. (Og så følge opp med en tekst som svarer på to innvendigner, og deretter med enda en tekst, på om mirakler faktisk skjer i dag)

Les også sak nummer to og tre i denne miniserien om mirakler:

Hva er et mirakel?

Det første poenget jeg vil nevne er hva et mirakel ér i det hele tatt. Jeg vil ikke si at mirakler er brudd på naturlover, men heller at det er Gud som griper inn, og gjør noe i denne verden vi ikke klarer gjøre.

På samme måte bryter ikke Gud noen naturlov om Han helbreder et menneske

La meg forklare med et bilde: Se for deg at du står ved et epletre og koser deg i sola. Plutselig løsner et eple fra grenen (Fordi naturloven gravitasjon trekker på eplet, og nå ble den krafta sterkere enn stilkens evne til å holde eplet igjen), og naturlovene sier da at eplet skal falle mot bakken og treffe den. Men denne gang har du spidermanreflekser og klarer å gripe tak i eplet midt i fallet.

Har du brutt noen naturlover, siden det som ville skjedd dersom naturlovene «fikk være for seg selv», ikke skjedde? Nei. Du er bare en annen kraft som har grepet inn i den naturlige prosessen.

På samme måte bryter ikke Gud noen naturlov om Han helbreder et menneske, Han gjør sin handling som Han er i stand til når Han griper inn, og naturlovene fortsetter å gjelde hele tiden.

Gode grunnner for Guds eksistens?

Et annet poeng som er veldig viktig: Spørsmålet om mirakler er mulig, er også avhengig av spørsmålet om Guds eksistens. Hvis Gud eksisterer, er mirakler mulig (men det er ikke sikkert de skjer), hvis Gud derimot ikke eksisterer, virker mirakler umulige.

Man kan ikke si at fordi mirakler ikke er mulige, eksisterer ikke Gud: Det er ganske enkelt ulogisk

Da jeg selv var ateist, anerkjente jeg dette poenget. Det er for eksempel vanskelig å bruke mirakler som en grunn til å ikke tro på Gud.

Man kan ikke si at fordi mirakler ikke er mulige, eksisterer ikke Gud: Det er ganske enkelt ulogisk. Så det vi må gjøre er å se om det finnes gode grunner til å tro at Gud eksisterer først.

Her mener jeg det er mange gode grunner, for eksempel begynnelsen på universet, vår bevissthet og at et ateistisk perspektiv ikke lar seg forene konsekvent og konsistent med våre liv.

Her kunne også mirakler, dersom de skjer, være en utmerket peker mot Guds eksistens (Altså går det den ene veien, men ikke den andre).

Møte mirakler vitenskapelig?

Mitt tredje poeng denne gangen er at det er viktig å si hvordan man ikke kan møte mirakler vitenskapelig. Det man ikke kan gjøre, er å sette opp et eksperiment i forkant, etter gullstandarden til vitenskapelig metode med dobbel blind-forsøk og alt.

Faktisk kan man si at det er nettopp fordi naturlover beskriver det som vanligvis skjer, at vi klarer å oppdage et mirakel til å begynne med!

Det er ganske enkelt ikke slik man kan gjøre med mirakelforskning, og det handler rett og slett om at mirakler ikke er en forutsigbar greie.

– Mirakler skjer på Guds premisser

Om noen hevder at mirakler ér en forutsigbar greie: Hver gang jeg ber, eller minst en av ti ganger jeg ber, om et mirakel, så skjer det (eller noe annet som ligner på denne typen påstander), så kan de selvsagt sjekkes med slike eksperimenter.

Men de aller, aller fleste kristne vil ikke si noe slikt. Mirakler skjer på Guds premisser, og noe av det som gjør dem mirakuløse er nettopp at de ikke er forutsigbare.

Faktisk kan man si at det er nettopp fordi naturlover beskriver det som vanligvis skjer, at vi klarer å oppdage et mirakel til å begynne med!

Disse tre poengene viser jeg at vi fint kan være rasjonelle og vitenskapelige i møte med tanken om at mirakler skjer i dag. I neste tekst skal vi se på to innvendinger mot mirakler, før vi tar tak i det som kanskje er aller mest interessant, om de skjer i dag!

Lightstock

Miniserie om «Mirakler»

Dette er den første av tre saker i en miniserie hvor vi ønsker å dypdykke i konseptet «Mirakler».