Kan likkledet i Torino ha ligget rundt kroppen til Jesus?

Kan likkledet i Torino ha ligget rundt kroppen til Jesus?

– Vi har svært god grunn til å tenke at likkledet i Torino faktisk omkranset Jesus da han stod opp fra de døde, skriver Leif Egil Reve.

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.

Kanskje har du aldri hørt om likkledet i Torino, og kanskje er du generelt skeptisk til påstander om gjenstander som skal ha hørt til Jesus?

Mange har hørt for eksempel at om man setter sammen alle delene av de påståtte delene til Jesu kors, så vil det være større enn korset selv (som strengt tatt ser ut til å være en myte).

Et av jordas mest studerte objekter

En viktig ting som skiller likkledet fra andre ting, er at dette likkledet er et av de mest studerte enkeltobjektene på jorda, studert av et bredt spekter av vitenskapsmiljøer. Det burde gjøre en nysgjerrig!

med svært mange detaljer som passer med Jesus, og ingen som ikke passer med Jesus

En av grunnene til at vitenskapsmiljøene har hatt en slik utrolig interesse for dette tøystykket, er fordi vi ikke er i stand til å reprodusere bildet på linkledet, selv ikke i en oppsummering fra mai 2022!

Bilde av den ene halvdelen av tøystykket i lin som angivelig skal ha ligget rundt Jesus ved oppstandelsen. Avtrykket er svakt, her skarpet opp noe. Likkledet har noen skader fra opp igjennom tiden, blant annet fra brann, vann og smeltet sølv. FOTO: Wikimedia Commons

Forfalskning?

Det fotorealistiske bildet av en pisket, tornekronet og korsfestet mann, er ekstremt tynt (cirka 200 nanometer) med svært mange detaljer som passer med Jesus, og ingen som ikke passer med Jesus. Forskningen har fortsatt selv etter karbondateringen som putter tøystykket på 1300-tallet.

Når jeg snakker om likkledet liker jeg å ta en tilnærming som sier noe om hva denne forfalskeren på 1300-tallet måtte visst for å få det til, for å vise hvor usannsynlig det er. Her er et lite utvalg:

Hva? Jesu tid 1300-tallet Likkledet i Torino
Naglemerker Håndledd og ankler Håndflate og fot Håndledd og ankler
Pisking Hele kroppen utenom hode, hender og føtter Bare ryggen Hele kroppen utenom hode, hender og føtter
Tørking av lin Før man vevde sammen Etter man vevde sammen Før man vevde sammen
Mål Brukte lengdeenheten kubits Visste ikke hvor lang en kubit var 8 x 2 kubits (4,4 x 1,1m)

 

Ikon fra cirka midten av 500-tallet i Sinai-katedralen som matcher bildet av mannen på likkledet. FOTO: Wikimedia Commons

Fotorealistisk

Legg også merke til at bildet på likkledet er fotorealistisk. Da er det vanskelig å tenke seg at forfalskeren har brukt «dårligere» bilder som utgangspunkt, og gjort dem mer nøyaktige, imens det motsatte gir komplett mening. Et eksempel som kan illustrere hva jeg mener er Kristus Pantokrator fra 500-tallet, som har en rekke særegenheter som matcher likkledet.

Min vurdering av bevismaterialet, er at vi har svært god grunn til å tenke at likkledet i Torino faktisk omkranset Jesus da han stod opp fra de døde.

Det samme gjelder også Pray-manuskriptet fra Ungarn senest fra år 1195, som har noen veldig spesifikke tegn, som armene i kryss, de fire fingrene (tommelen er inni håndflaten), vevsmønsteret nede, og hullskadene i veven.

Faktisk er det slik at vi foreløpig finner hele 77 forskjellige pekere mot likkledet i Torino innen år 1350 når vi leter igjennom historiske kilder, som er en sterk peker på at likkledet ikke oppstod på 1300-tallet!

Tegning fra Pray-kodeksen fra slutten av 1100-tallet. Et lignende verk finner vi også i oktogonen i Nidarosdomen, men der har Jesus 5 fingre. Dette er en sterk indikator på at det ble sett på som spesielt underlig at bare fire fingre vises, slik det gjør på likkledet. FOTO: Wikimedia Commons

Troverdig bevismateriale

I oktober 2022 lagde de også en replika basert på dataene fra likkledet, og det ble en ultrarealistisk skulptur av hvordan Jesus kan ha sett ut da han lå i grava.

Dersom du er interessert i å vite mer, finnes det veldig gode sider på engelsk; faglige og blogger. I denne artikkelen har vi så vidt nevnt noen av alle de vitenskapelige elementene ved selve bildet på likkledet, men det har jeg skrevet litt om på min blogg.

Min vurdering av bevismaterialet, er at vi har svært god grunn til å tenke at likkledet i Torino faktisk omkranset Jesus da han stod opp fra de døde.

Lightstock

Trosforsvar

Apologetikk, eller trosforsvar, handler om å forklare kristendommen i møte med aktuelle spørsmål, innvendinger, myter og livssynsalternativer.