7 mirakler som viser hvem Jesus er

7 mirakler som viser hvem Jesus er

Jesus som gikk på vannet, vann som ble til vin, helbredelser og oppvekkelse av døde. Alt er tegn på hvem Jesus er.

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».

I Johannesevangeliet står det om syv ganger Jesus gjorde et mirakel, eller tegn.

Alle disse syv tegnene sier oss noe om hvem Jesus er.

Ifølge Johannes kan ikke verden romme alle de bøker som måtte skrives for å omtale alle under som Jesus gjorde. For Jesus gjorde mange under, men Johannes skriver kun om syv av dem.

Derfor er det jo nødt til å være noe spesielt Johannes prøver å fortelle med nettopp disse syv tegnene.

«Jesus gjorde også mange andre tegn for øynene på disiplene, tegn som det ikke er skrevet om i denne boken. Men disse er skrevet ned for at dere skal tro at Jesus er Messias, Guds Sønn, og for at dere ved troen skal ha liv i hans navn.» (Joh 20,30-31)

De syv tegnene vi skal se på er håndplukket av Johannes, for at vi skal tro at Jesus er Guds sønn. Slik at vi ved troen kan ha liv i hans navn.

Så la oss sammen se på hva disse tegnene er, og hva de er tegn på. Sett deg ned, len deg tilbake, og nyt denne tegneserien.

Vinunderet i Kana

– Det første tegnet (Joh 2,1-11)

Det første tegnet vi leser om i Johannesevangeliet er når Jesus gjør vann til vin. Jesus er i et bryllup hvor de var tom for vin. Da ber Jesu mor han om hjelp, og han svarer ved gjøre vannet til vin.

Slik viser Jesus sin guddommelighet. Han viser sin skapende makt over naturen, og disiplene trodde ham.

«Dette var det første tegnet Jesus gjorde, det var i Kana i Galilea. Han åpenbarte sin herlighet, og disiplene hans trodde på ham.» (Joh 2,11) 

Helbredelsen av embetsmannens sønn

– Det andre tegnet (Joh 4,46-54)

Jesus møter en kongelig embetsmann, som inderlig ber han om å komme til ham før sønnen dør av sykdom.

Når Jesus ser nøden til denne mannen, sier han til embetsmannen at han skal gå hjem, for sønnen lever. Embetsmannens hjemvei var ikke kort, det er snakk om en reisevei på omtrent 33 km.

Når embetsmannen omsider kommer hjem, innser de at sønnen ble frisk i det øyeblikk Jesus sa; «Sønnen din lever». Da de innså dette, trodde de på Jesus og hans guddommelighet.

Jesus viser med dette at han ikke bare har makt til å helbrede, men han er over tid og sted. Jesus var ikke nødt til å være fysisk til stede for å helbrede, for det er i makt i hans ord.

Helbredelsen av den lamme ved Betesda

– Det tredje tegnet (Joh 5,1-9)

Jesus møter en mann som har vært syk i 38 år. Det eneste håpet denne mannen har for å bli frisk, er å bade i Betesda-dammen i det en engel rører opp vannet. Noe som skjedde fra tid til annen. Da var det første mann til mølla som ble helbredet.

Men denne mannen hadde ingen til å hjelpe seg uti vannet, og det var alltid noen raskere enn ham. Men Jesus ser nøden til denne mannen, og helbreder ham.

Slik viser Jesus sin nåde for den uverdige og hjelpesløse.

Jesus metter fem tusen

– Det fjerde tegnet (Joh 6,1-15)

Det fjerde tegnet er den kjente fortellingen om når Jesus metter 5000. Vi leser om denne lille gutten som kommer til Jesus med sine to fisker og fem brød. Noe som er en overraskende stor niste for en liten gutt.

Jesus tar denne nistepakka, velsigner den, og deler ut. Når alle har fått mat, er det hele tolv kurver med brød til overs.

Med dette viser Jesus at han selv er livets brød, som gir verden liv.

Jesus går på vannet

– Det femte tegnet (Joh 6,16-21)

Nok en kjent fortelling er når Jesus går på vannet. Disiplene ror i forveien ut på vannet, da Jesus plutselig kommer gående mot dem på vannet.

Jesus viser for disiplene sin guddommelige makt over naturen og naturkreftene. Nok en gang ga han disiplene grunn til å ha tillit til ham fullt og helt.

Helbredelsen av den blindfødte

– Det sjette tegnet (Joh 9,1-7)

Når Jesus skal helbrede en mann som var blind fra fødselen av, gjør han det på en noe kreativ måte.

Jesus spytter på jorden og lager en deig. Så smører han leiren over øynene på den blinde. Noe som hadde vært mye eklere om det ikke var Guds sønn som gjorde det. Etter at den blide vasker av leiren, kan han se.

På denne måten viser Jesus at han er verdens lys. For er det en ting lyset hjelper oss med, så er det å kunne se ting klart.

Oppvekkelsen av Lasarus

– Det syvende tegnet (Joh 11,1-44)

Det siste tegnet er på ingen måte det minste tegnet, snarere tvert i mot. Lasarus, bror til Marta og Maria, var død.

Han har ligget i graven i fire dager, men Jesus vekker Lasarus til liv med tre enkle ord: «Lasarus, kom ut».

Slik viser Jesus at han er den som gir verden liv, og har makt over døden. Han har makt til å gi alle dem som tror på ham evig liv. Jesus sier:

«..Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg, skal leve om han enn dør. Og hver den som lever og tror på meg, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?» (Joh 11,25-26)

Lightstock

Tema

Tema på iTro i mars er «Mirakler».