PÅSKEKRIM: Hvem drepte egentlig Jesus?

PÅSKEKRIM: Hvem drepte egentlig Jesus?

Påskekrim fra virkeligheten – bedre enn de du finner på melkekartongen!

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Det nærmer seg påske og påskekrimmen florerer omkring på ulike medier. Spoler vi 2000 år tilbake i tid skjedde det en henrettelse som har påvirket millionvis av liv og det diskuteres fortsatt hvem som drepte offeret.

For hvem var det egentlig som hadde skyld i Jesu død. Var det romerne eller jødene? Eller var det Judas med «dødskysset»? Eller er svaret noe helt annet?

La oss undersøke dette påskemysteriet.

Moduskandidatene

Ok, la oss først se nærmere på moduskandidatene, de hovedmistenkte.

Jødene?

Det var de jødiske overprestene og eldste som tok Jesus til fange i første omgang. De ville finne noe å «ta han på» og førte han fram for Kaifas, øverstepresten, og de skriftlærde. Her anklaget de Jesus for gudsbespottelse, mente han fortjente døden og overga han så til den romerske domstolen dagen etter.

Romerne?

Romerne var tross alt de eneste som hadde makt og myndighet til  å gi Jesus dødsstraff. Landshøvdingen Pontius Pilatus så ingen skyld hos Jesus, men lot folket bestemme. De ville henrette Jesus og Pilatus og romerne ga etter for det og sendte han i døden.

Judas Iskariot?

Det var jo tross alt Judas som svek Jesus for 30 sølvpenger og ga han «dødskysset» og med det anga han til de jødiske lederne.

Ga det frivillig

Så gjorde jeg plutselig et funn som gjorde at saken fikk en aldeles ny vending! Jeg kommer over noen ord som Jesus selv sa:

Jesus sier selv at ingen tok hans liv, men at han selv ga det frivillig.

«Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min Far.» (Joh 10,18)

Wow. Jesus sier selv at ingen tok hans liv, men at han selv ga det frivillig. Betyr det at vi kan frikjenne romerne, jødene og Judas?

Døde frivillig for oss

Med denne informasjonen på bordet har det egentlig ingenting å si hvem sin «skyld» det var at Jesus døde. Det viktigste man trenger å vite er at Jesus ga bort sitt liv frivillig.

Han gjorde det frivillig og han gjorde det ene og alene for å redde oss.

Det var ment til å skje og Jesus visste det. Jesus kom til jorden for å dø. For å gjenopprette vår brutte relasjon med Gud, valgte Gud å sende ned sin eneste sønn for å leve et perfekt liv og deretter nagle alle syndene våre til korset.

«Gjeldsbrevet mot oss slettet han, det som var skrevet med lovbud; han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe da han viste seg som seierherre over dem på korset.» (Kol 2,14-15)

Det var Guds vilje at Jesus tok vår plass og døde på korset. Han gjorde det frivillig og han gjorde det ene og alene for å redde oss.

Det handler ikke først og fremst om hvem som drepte Jesus, men om en kjærlig Gud som gjennomførte en frivillig og selvoppofrende redningsaksjon.

«På sin egen kropp bar han
våre synder opp på treet,
så vi skulle dø bort fra syndene
og leve for rettferdigheten.
Ved hans sår ble dere helbredet.» (1 Pet 2,24)

Det store mysteriet er hvorfor Gud valgte å vise oss denne ufattelige og ufortjente nåden.

Takk for korset, Jesus.

Lightstock / Håvard Sande

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.