– Etiopiske ungdommer har mange kreative ideer, men få ressurser til å gjennomføre dem

– Etiopiske ungdommer har mange kreative ideer, men få ressurser til å gjennomføre dem

Ungdomslederen Yonas forteller likevel om stor frimodighet blant unge etiopiere etter å dele evangeliet med andre.

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Svarene er oversatt til norsk fra engelsk.

Mekane Yesus-kirken i Etiopia er verdens største lutherske kirkesamfunn. Men hva er egentlig årsaken til den store veksten blant de unge?

For å se litt nærmere på det ringer jeg til Yonas Fekade, som i 15 år har jobbet med ungdommer i Mekane Yesus sin menighet på Mekanisa i Addis Abeba. Han er eldste i kirken og har ansvaret for forkynnelse og rådgivning for tenåringene.

Beholde ved å invitere

Menigheten Yonas jobber i har over ett tusen to hundre medlemmer, der opptil 70% er mellom 15-30 år gamle. Han ser det som en stor velsignelse at så mange ønsker å tilbe Herren i fellesskap.

Hva gjør dere for å beholde de unge i kirken?

– De unge organiserer seg i team, og de har selv ansvaret for de jevnlige aktivitetene. Ungdommene gjør mye gøy sammen. De er interesserte i å engasjere seg, og det skaper motivasjon for å bli værende.

Yonas forteller også at ungdommene er frimodige til å dele evangeliet til nye, og de er ikke redde for å invitere nye til kirka.

Selv med flere begrensninger, fortsetter de å dele evangeliet, og de er veldig modige.

Digitale smågrupper og matutdeling

Selv i Etiopia har korona-restriksjoner satt en stopper for mange av de vanlige samlingene i kirken. Da kirkene stengte, begynte de å samle inn penger til matutdeling til fattige.

– Vi gikk fra hus til hus med mat til de trengende. Veldig mange ble oppmuntret av å få utdelt mat i den tøffe tiden, og vi fikk uttrykt vår kjærlighet for dem. Vi er ikke redde for å vise omtanke for dem rundt oss selv om det er korona, understreker ungdomslederen.

Yonas forteller at flere responderte positivt, og at blant annet to damer og en ungdom ble kjent med Jesus og frelst etter utdelingene.

Ungdommene i menigheten til Yonas har også hatt bibelstudium og smågrupper med appene Telegram og Viber. De har hatt mange trosstyrkende diskusjoner, og delt taler og filmer med hverandre. Selv etter at kirkene begynte å åpne opp igjen har de fortsatt med digitale bibelstudier.

Er norsk misjon fremdeles relevant i Etiopia?

Yonas understreker gang på gang at vi som kristne er kalt til å gå overalt og dele evangeliet. Han opplever at de kristne etiopiske ungdommene har både kjærligheten, lidenskapen og kreative ideer til vinne nye, men mangler både materielle og økonomiske ressurser til å gjennomføre dem og få dem ut i livet.

Vi har frimodigheten dere ikke har, og dere har ressursene vi ikke har.

Hvordan har norsk misjon påvirket Mekane Yesus-kirken? Har norsk misjon fremdeles noe for seg?

– Ja, og spesielt tidligere. De norske misjonærenes bidrag var veldig stort, og flere reiste til øde områder, lærte språket, gjorde Jesus relevant for deres kultur og delte evangeliet. De siste tjue årene har derimot antallet norske misjonærer dalt, og vi merker det ikke på samme måte lenger. Likevel ønsker vi oss gode partnerskap med norsk misjon.

– I Norge finner man i dag få unge som frimodig snakker om Jesus. Mange nordmenn jeg har snakket med forteller at de ofte begrenser seg selv, og unngår å dele evangeliet frimodig.

Yonas mener at vi nordmenn har det etiopierne mangler, og de har det vi mangler. De har frimodigheten, og vi har de økonomiske ressursene.

Skammer seg ikke over evangeliet

Hva er det vi kristne nordmenn kan lære av unge etiopiere? 

– Først og fremst at etiopiere elsker å være sammen og tjene i fellesskapet, dele byrder og be for dem sammen. De har også et lidenskapelig ønske etter å dele evangeliet med andre. Selv om det er vanskelig, skammer de seg ikke over evangeliet.

Hvorfor skammer de seg ikke?

 De har forstått Jesu kjærlighet. Selv med flere begrensninger, fortsetter de å dele evangeliet, og de er veldig modige. Ungdommene har også lært seg å leve med utfordringer, og blir ikke lett skuffet. De gir ikke opp, og håper å skape forandring i framtiden.

Hva framtiden bringer for Mekane Yesus-kirken videre er det bare Gud som vet, men det er i hvert fall tydelig at Yonas og de andre ungdommer har skjønt viktigheten av og dele de gode nyhetene om Jesus til dem rundt seg. Yonas sin visjon for kirken i framtiden er at medlemmene skal bli mer og mer lik Jesus.

Favorittvers

Helt til slutt minner Yonas oss om sine favorittvers og sitt livs kall, hentet fra 2. Korinterne 5, 13-15:

Har vi vært i ekstase, var det for Gud. Er vi ved sans og samling, er det for dere. For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem.

 

Bibeltekstene er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet.

Privat / Håkon Rydland

Misjon

«Misjon» er spalten der du kan lese om hva misjon er, misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland.

Svarene er oversatt til norsk fra engelsk.