Aller helst skulle vi ønske at våre hjertesaker matchet med Guds hjertesaker

Aller helst skulle vi ønske at våre hjertesaker matchet med Guds hjertesaker

I Bibelen får vi innblikk i Guds hjertesaker, de kan virkelig utfordre oss.

Tema

Tema i juni er «global.»

Hjertesaker er saker som betyr ekstra mye for oss. Det er noe vi brenner for, noe vi kjemper for. Som kristne ønsker vi å leve etter Guds hjerte, og at våre hjertesaker skal ligne Hans.

Hvordan kan vi vite hva som er viktig for Gud? 

I Bibelen får vi innblikk i Guds hjertesaker. Jeg tror det finnes forskjellige måter å vite om noe er viktig i Bibelen. Noen saker er veldig uthevet, det skal ikke være tvil om at dette er viktig for Gud – andre saker blir nevnt ofte, og vi kan av den grunn tenke oss at disse er viktige for Gud.

Jeg har gjort litt research, og funnet noen saker jeg tror betyr mye for Gud. Det finnes selvfølgelig mange flere og vi vil aldri fullt ut forstå hvem Gud er og hva han mener om alle ting. Likevel tror jeg vi kan lære mye om hans hjertesaker gjennom å lete litt i Bibelen. 

1. Misjon

En klar hjertesak for Jesus er misjon. Han har rett og slett befalt oss å gjøre misjon, det blir ikke så mye klarere enn det. Vi skal fortelle andre om hvem Jesus er og hva Han har gjort, for det er jo tidenes beste nyheter! 

«Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler, idet dere døper dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lærer dem å holde alt det jeg har befalt dere.» Matt 28:18-20  

Heldigvis går vi ikke alene, Jesus er med oss, og dermed også «all makt i himmel og på jord.» 

2. Fellesskap

Menigheten og fellesskapet blant troende står sterkt både i GT og NT. Ord som menighet, felleskap og familie finner du hele 250 ganger i Bibelen. 

I tillegg er fellesskap mellom mennesker og Gud viktig. Gud vil at vi skal hvile hos Ham. Gud satt faktisk av en hel dag i uken, helt fra begynnelsen, der vi skulle hvile og bruke tid sammen med Ham.

Jesus var også opptatt av hvile. Han tok seg ofte en liten retreat, eller trakk seg tilbake slik det heter på bibelspråket. Ordet «hvile» nevnes 112 ganger i Bibelen. 

3. Kjærlighet

Ordet kjærlighet nevnes 130 ganger i Bibelen. På norsk har vi ett ord for kjærlighet, men på språkene som Bibelen er skrevet på finnes det flere begreper som beskriver ulike former for kjærlighet.

Bibelen beskriver kjærlighet mellom mennesker, både den vennskapelige, men også den erotiske  som særlig er skrevet om i Høysangen.

Den formen for kjærlighet som skinner sterkest gjennom i Bibelen er likevel det som på gresk kalles «agape»; den ubetingede kjærligheten som Gud har for oss. Det er den kjærligheten som er så sterk at Jesus valgte å gå i døden, slik at vi igjen kunne leve nær Gud. «Agape» brukes over 100 ganger i det nye testamentet.

4. Diakoni

Gud elsker alle mennesker. Han har et sterkt ønske om at vi som tilhører Ham til skal bry oss om de menneskene som andre glemmer, eller ikke liker, og som trenger vår hjelp og kjærlighet.

Diakoni er et ord som betyr nettopp dette – å hjelpe og elske mennesker rundt oss. Fattigdom, enker, farløse og flyktninger nevnes til sammen nesten 400 ganger i Bibelen.  

Våre hjertesaker

Aller helst skulle vi ønske at våre hjertesaker matchet med Guds hjertesaker. Dessverre gjør de ikke alltid det. 

  • Et raskt søk på ssb.no viser noe av det vi i Norge bruker pengene våre på: Vi bruker 10% av inntekten vår på ferier og fornøyelse. Vi forbruker mer enn noen gang. For eksempel kjøper vi nesten 3 ganger så mye klær og sko som vi gjorde i år 2000.
  • Spør du nordmenn hva som er det viktigste i livet, svarer de fleste helse eller livsutfoldelse.  
  • Nesten halvparten av barn og unge bruker mer enn 4 timer om dagen på skjerm og sosiale medier. Mange føler seg mobilavhengig. 

Dette er selvfølgelig satt veldig på spissen. Vi holder også på med frivillig arbeid, gir mer penger til veldedighet enn vi har gjort noen gang, og flere og flere kjemper for miljøet. 

Likevel har vi nok godt av å få en reality-check, og virkelig tenke over om det vi bryr oss om i hverdagen er det samme som Gud bryr seg om. For dersom Guds hjertesaker også blir våre hjertesaker, da tror jeg at vi virkelig kan forandre verden.

Tema

Tema i juni er «global.»