Som Jesus sine etterfølgere i dag har vi samme disippelkall som de som levde fysisk med ham

Som Jesus sine etterfølgere i dag har vi samme disippelkall som de som levde fysisk med ham

Se Jesus, bli hos Jesus.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen

Dagens bibeltekst finner vi i Johannesevangeliet 1,35-51:

Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa: «Se, Guds lam!»
 De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Jesus snudde seg og så at de fulgte ham, og han sa: «Hva leter dere etter?» De svarte: «Rabbi, hvor bor du?» Rabbi betyr lærer. «Kom og se!» sa Jesus. De gikk da med ham og så hvor han bodde, og de ble hos ham den dagen. Det var omkring den tiende time.
  Andreas, Simon Peters bror, var en av de to som hadde hørt det Johannes sa, og som hadde fulgt etter Jesus. Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias!» – Messias betyr «Den salvede». Så førte han Simon til Jesus. Jesus så på ham og sa: «Du er Simon, sønn av Johannes. Du skal hete Kefas» – det er det samme som Peter.
 Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Filip og sa til ham: «Følg meg!» Filip var fra Betsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.»
 «Kan det komme noe godt fra Nasaret?» sa Natanael. Filip svarte: «Kom og se!» Jesus så Natanael komme gående og sa: «Se, der er en sann israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du meg fra?» spurte Natanael. Jesus svarte: «Jeg så deg før Filip ropte på deg, da du satt under fikentreet.» Da sa Natanael: «Rabbi, du er Guds Sønn, du er Israels konge.»
«Tror du fordi jeg sa at jeg så deg under fikentreet?» sa Jesus. «Du skal få se større ting enn dette.»
 Så sa han: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Dere skal se himmelen åpnet og Guds engler gå opp og gå ned over Menneskesønnen.»

Du kan også lytte til andakten her: 

 

En forsiktig begynnelse

Det var slik det så forsiktig begynte, men tenk at så mye som en tredjedel av verdens befolkning nå har en form for kristen bekjennelse. Det er fantastisk!

I tillegg til Jesu forkynnelse og undervisning er vi heldige som får noen innblikk i disse vanlige menneskenes liv, de som fulgte Jesus.

 

Disippel

For hver den som tror på Jesus og følger etter ham i dag er også en disippel. De første disiplene loffet riktignok rundt i Israel med den fysiske Jesus noen år, men likhetene til oss er likevel store.

Fra teksten er det to ting vi skal ta med oss. For det første hvem disiplene så Jesus som, og for det andre at de ble med Jesus.

Tja, nokså banale ting tenker du kanskje. Men saken er den at Bibelen ikke kjenner til disipler av Jesus uten at disse to momentene er med. Vil du være Jesu disippel i dag gjelder det samme for deg, så heng med!

 

«Se, Guds lam»

For disiplene, som var jøder og oppvokst med fortellingene fra det gamle testamentet, ga dette uttrykket veldig mening. Johannes pekte ikke på Guds løve, Guds lama eller Guds lemen (eller andre dyr på L).

Her kommer han som Gud selv har utvalgt til å dø en istedenfor-død for folket.

Johannes pekte på Guds lam. Tankene deres gikk dermed til den mirakuløse utfrielsen fra Egypt som israelsfolket opplevde.

Hver familie hadde slaktet et lam, og blodet ble strøket rundt døra. Det ga beskyttelse mot Guds dom. Lammets død ble en istedenfor-død for folket.

Johannes pekte på Jesus og kalte ham Guds lam. Her kommer han som Gud selv har utvalgt til å dø en istedenfor-død for folket.

Det er disippelblikket på Jesus. Det gjorde han for deg også!

 

Oppsøke Jesus

Hva Jesus er for deg som disippel spiller altså en rolle. Men hva skjer så? Vel, disiplene ble med Jesus hjem. Enkelt og greit.

Det er du også kalt til. Men bor ikke Jesus i himmelen nå? Jo, men det er noen spesielle plasser han har lovet å være til stede også her på jorda. Der er det viktig at du møter opp!

Det er i sitt ord, Bibelen (Joh 5:24), det er i nattverden (1. Kor 11:23-26) og dåpen (Matt 28:19-20) hvor Gud gir sin nåde. Samtidig kan vi godt også si at det er i hjertet til enhver som tror, det vil si i fellesskapet med andre kristne.

 

Vår disippelkall

Vi er med andre ord ikke kalt til noe annet enn de aller første disiplene. For det første å se og tro på Jesus som Guds lam som døde for oss.

For det andre å bli med ham, være hos ham, lære av ham og følge ham i fellesskapet med andre troende, i Bibelen, i nattverden og i dåpen.

 

Simon Berg

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Bibelteksten er fra Bibel 2011 © Bibelselskapet. Gjengitt med tillatelse. Les Bibelen på Bibelselskapet | Nettbibelen