Tema

Oppramsing

Når Matteus skal slå an tonen for det nye testamentet, selve klimakset i historien, begynner han med et slektstre.
av