Hvordan leser jeg Bibelen?

Hvordan leser jeg Bibelen?

– Jeg måtte begynne med et avsnitt.

Tema

Tema for iTro i april er «Boka med stor B». I april handler alle sakene på iTro om Bibelen.

Den 22. april starter bibelkampanjen «100 dager med Bibelen«, der vi sammen leser oss gjennom 100 sentrale bibeltekster i løpet av de 100 dagene fram motsommerens UL.

Jeg tenkte at jeg skulle bli en flink person som leste hele Bibelen på et år, og begynte å følge en leseplan som heter «Bibelblogg». Det var mye som skulle leses hver dag og jeg fant ikke en tid som passet best til bibellesing.

Jeg fikk det ikke til! Jeg snakket med et av mine kristne forbilder om dette, og han sa at jeg kanskje skulle begynne med noe litt mindre. Den dagen kuttet jeg ut leseplanen og begynte å lese et avsnitt for avsnitt. Et avsnitt er ikke mye, men det var der jeg måtte begynne. Jeg vil ikke snakke negativt om leseplaner, jeg vil heller skryte av det og fortelle at det kan vær til stor hjelp for mange som synes det er vanskelig med bibellesing.

Ikke gjør det så vanskelig!

Jeg har snakket  med mange venner om å lese Bibelen og det er mange av de som synes det er vanskelig. Mange liker ikke å snakke om det og innrømme at de ikke får det til, eller at de ikke leser i det hele tatt. Ikke gjør det så vanskelig! Jeg fikk det ikke til, og måtte begynne med et avsnitt. Av og til leste jeg det korte avsnittet flere ganger, for prøve å få med meg enda mer av det som står.

Rom 10,17: «Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord». Jeg tror dette verset kan peke på når vi hører bibelens budskap bli forkynt i andakter, men også når vi selv leser Bibelen. Når vi leser bibelen, får vi bli bedre kjent med Jesus og Bibelens lære. Når vi leser selv, får vi bli enda litt bedre kjent med de tekstene de taler fra på talerstolen. Den Hellige Ånd kan åpenbare tekstene for oss, som betyr at vi kan forstå de bedre, eller at vi skjønner mer hva teksten forteller oss.

En sunn kristen både leser og hører fra Bibelen

Apg 2,42: «De  holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene». De kristne i Bibelen holdt seg trofast til læren som er fra Bibelen, det kristne fellesskapet, nattverden og bønn. De fire B-ene. Bibel, Bønn, Bror- og søsterfellesskap, Brødsbrytelsen. En sunn kristen både leser og hører fra Bibelen, en sunn kristen går i og hører til i et kristent fellesskapet så lenge en har mulighet til det, og en sunn kristen tar imot nattverd når en har mulighet til det.

Ill.foto:  geishaboy500 på flickr