TemaTema

Oppover

Vi lever i et samfunn med et stort fokus på jeg'et. Hva skjer hvis fokus rettes oppover?

Elsk!

Strøtankar om å gå gjennom eld og vatn, og om å elske seg sjølv og andre.

Midt i suksessen

- De siste månedene har jeg innsett hvor ekstremt stor suksess du må ha for å kunne leve av det, sier Kristian Harnes (25). Han er pianist i Pony the Pirate.

Jeg – et tempel?

Jeg har ofte hørt kristne snakke om at kroppen vår er et tempel for Den hellige ånd og at vi ikke må ødelegge Guds tempel. Dette innebærer å ikke røyke, se til at en får nok mosjon, og at