Det harde tenåringslivet

Det harde tenåringslivet

Ifølge Hans Kristian Skaar lever mange tenåringer under et sterkt vellykka-press. Han mener Bibelen har noe viktig å si dem.

Tema

Tema på iTro i januar og februar er «Skam».
Hans Kristian Skaar er leder i NLM ung.

Hver generasjon har sine utfordringer, og det gjelder også for dem som er tenåringer i 2016. Som leder for NLM ung, er Hans Kristian Skaar blant dem som har et sterkt engasjement for de som er tenåringer i dagens Norge, og er opptatt av utfordringene de møter.

– Det er alltid noen ting ved det å være tenåring som er gjenkjennelig, og som handler om å finne seg sjøl og finne sin vei i livet og sånn, sier Skaar, – Og dette vil være gjenkjennelig også i 2016. Men det vi har sett, og som forskning har vist i det siste, er at de fleste tenåringer ser ut til å lykkes ganske godt.

Noen eksempler på dette er ifølge Skaar at de trives på skolen, har et godt forhold til foreldrene sine, har flere venner enn før og driver mindre med rus og kriminalitet. De ser i det hele tatt ganske veltilpassede ut. Men likevel er det ikke alle piler som peker oppover.

– Samtidig ser det ut til at det har kommet en nærmest kollektiv psykisk kollaps, og at det er flere enn før som går på en smell i løpet av tenårene, fortsetter han, – Og det forteller oss noe om et press som kanskje er sterkere enn før. Jeg tror det er et slags ”vellykka-press” – et perfeksjonstyranni som er krevende, og som de opplever presser dem og pusher dem hele tiden.

«Er jeg bra nok?»

Skaar mener det kan være positivt at tenåringer har en lyst til å gjøre det bra, men han tror mange presser seg selv for langt, og legger opp til et ekstremt hardt program for seg selv.

– Du kan stå opp tidlig, gjøre masse lekser og gjerne trene før du går på skolen. Så er det en tøff skoledag, og mange jobber i tillegg før de så begynner på en ny runde med trening og lekser på kvelden. Mange har en mye lenger arbeidsdag enn nesten noen av oss voksne. Fra 6-24 kan det være proppfullt av aktiviteter som skal gjennomføres hele tiden.

En del tenåringer lever også med lite rom for feil, mener Skaar. Det er på sett og vis en nådeløs generasjon, som ikke gir seg selv tabbekvoter. Mange snakker om at det kan være et uttrykk for en skamkultur, der det store spørsmålet blir ”Er jeg bra nok?”, og hvor man ofte sammenligner seg med andre – godt hjulpet av sosiale medier.

Også blant kristne tenåringer

Til tross for at man kanskje kunne tro at det kristne budskapet om nåde og hvile ville gjøre dette enklere for kristne tenåringer, tror likevel ikke NLM ung-lederen at dette nødvendigvis gjør utfordringene mindre.

– Vi ser stort sett en del av det samme blant kristne tenåringer, og at de i tillegg tar med seg en del av disse kulturelle trekkene inn i møte med troen. De gjør kristentroen også til noe de skal lykkes med, det blir også en del av dette ”lage det perfekte livet mitt”-bildet.

– Så det blir bare enda en arena de må lykkes på?

– Ja, egentlig, for mange blir det det. Når mange tenåringer ikke lykkes med å oppfylle de kristne idealene, har det tidligere ført til en skyldfølelsen som har skapt et behov for å få tilgivelse. Men veldig mange tenåringer i dag ser kanskje heller ut til å ha en skamfølelse og en følelse av å ikke være godtatt eller akseptert av Gud, og at de ikke er verdige.

Forkynnelsen misforstås

Skaar mener det er helt essensielt å forkynne om synd, nåde og menneskeverd til tenåringer, for det er en utfordring at mange ikke vet at de er skapt og elsket av Gud. Likevel har han erfart at dette ikke alltid er helt lett, og at mange ikke hører det man ønsker å forkynne.

– Når vi forkynner om nåde, så hører de det som selvbekreftelse mer enn som tilgivelse for synd. Og forkynner vi om synd, så hører de det mer som et angrep på dem som person og på deres verdi, enn som det det er ment å være.

Skaar har også erfart at forkynnelse om menneskeverd ofte oppfattes på en annen måte enn det er tenkt. Og at dette kan henge sammen med mindreverdighetsfølelse og skam.

– Når vi forkynner til tenåringer at de er skapt i Guds bilde, så opplever mange av dem det ikke som et evangelium, men som enda en byrde som legges på dem. De er skapt i Guds bilde, han har gitt dem alt, og så lykkes de ikke i å forvalte det.

Bibelen har noe å si

Bibelen har ifølge Skaar mye å si om skam til en generasjon som opplever at de ikke strekker til, og han sier han har blitt overrasket over hvor mye Bibelen sier om skam, og hvor sentralt det er. Og han nevner flere bibeltekster som viser hvordan Gud ønsker å sette mennesker fri fra skam.

– I Luk 5 er det en spedalsk mann som er satt utenfor samfunnet. Han hadde ingen ære, og måtte rope ”Uren! Uren!”. Og Jesus helbreder ham. I Luk 7 er det en kvinne som sitter med fariseeren og ikke passer inn i selskapet. Men Jesus ser henne og inviterer henne inn i samfunnet. Fra å være avvist til å bli akseptert. I Luk 15 kommer den bortkomne sønn hjem og opplever å bli invitert til et måltid, noe som er et uttrykk for tilhørighet og aksept. I Luk 16 går Lasarus fra å være fattig til å bli rik, i Luk 18 er det en som går fra å være blind til å bli seende.

Det er altså en rekke av historier som viser hvordan Gud har et engasjement for mennesker som ikke har ære og som kjenner på skam.

– Så jeg tenker at Bibelen har noe å si i møte med folk som opplever seg skamfulle, fortsetter Skaar, og trekker frem historien om Jesu død. – Kjernen i det hele er historien om Jesu korsfestelse. Her forteller Bibelen om det å havne på skammens tre, og Jesaja 53-historien viser veldig sterkt hvordan Jesus går inn i skammen for så i Filipperne 2 å bli oppreist i ”Kristus-hymnen”, han ble lydig til korset.

Gud har et engasjement for deg

Og Bibelen forteller om en Gud som gir alle mennesker verdi, også til de som er outsidere i samfunnet. Skaar mener dette kan bety noe også for tenåringer i dag som kjenner på skam og at de ikke strekker til.

– Du trenger ikke stresse veldig for å oppfylle andres ideal, for du er allerede skapt i Guds bilde, og for deg som ikke føler at du strekker til, så tilbyr Gud nåde. Men Gud har også et engasjement for deg i den situasjonen du er, og ønsker å møte deg der du er. Det sier Bibelen mye om, sier Skaar.

 

Tema

Tema på iTro i januar og februar er «Skam».
Hans Kristian Skaar er leder i NLM ung.