Mer og mer digital mobbing

Mer og mer digital mobbing

- Klassekameratene lurte jenta til å sende lettkledde bilder av seg selv, og sendte dem rundt i klassen, forteller Øyvind Barlaup.

Tema

Tema på iTro i januar og februar er «Skam».
Øyvind Barlaup skriver masteroppgave om digital mobbing.

 

– Skal jeg prøve å forklare hva digital mobbing er, så er det vonde handlinger der du prøver å krenke en annen via mobil, facebook, instagram, Snapchat eller noe sånt.

Øyvind Barlaup skal bli lærer. Han gikk selv i en klasse der det var mye mobbing. For å kunne bli en lærer som kan se og slå ned på mobbing på skolen, har han derfor blitt nødt til å finne ut mer om en type mobbing som ikke fantes da han selv gikk på skolen.

30 000 mobbes jevnlig

– Hvordan skiller digital mobbing seg fra andre typer mobbing?
– En hovedforskjell er at du kan gjøre det anonymt. I en tradisjonell mobbesituasjon, for eksempel ute i skolegården, vet offeret alltid at den som krenker ham er den som står overfor ham ansikt til ansikt. Mens i digital mobbing kan jeg for eksempel skrive veldig mye stygt om deg uten at du vet hvem jeg er.

Rundt 30 000 barn og unge blir jevnlig mobbet i Norge. Og mer og mer av dette er digital mobbing, og særlig blant jenter er dette blitt vanligere. Statistikk viser at blant dem som blir mobbet har hele 40 % hatt tanker om selvmord. Dette får Barlaup til å reagere.

– Det er et for stort tall! Så det viser jo hvor alvorlig det her er. Og hvor viktig det er å få det bort!

«Alle vi som hater Ove»

Det finnes mange ulike former for digital mobbing, men det meste skjer på facebook eller snapchat.

– Et eksempel er fra en skole der det ble laget en facebook-gruppe som het ”Alle vi som hater Ove”, forteller Barlaup, – På denne gruppa la elevene ut fullt av kommentarer der det for eksempel stod ”I dag har Ove gjort det og det”. Og det ble til og med gitt poeng ut fra hvordan du behandlet Ove. Hvis du skubbet ham ned trappa fikk du for eksempel 100 poeng.

En annen vanlig form for digital mobbing skjer på snapchat.

– Det er ikke uvanlig at når du sender et bilde til mange folk, så kan mange lagre det bildet, og bruke det mot den personen seinere. Eller man tar bilde av noen som driter seg ut, og så spres dette veldig fort.

Utfrysing på facebook

Men Barlaup forteller også om mer indirekte former for digital mobbing, som utfrysing og isolering.

– Hvis ei i klassen skal ha fest for eksempel, kan alle bli invitert utenom én person. Slik ser de andre at hun ikke er populær, og velger å ikke være venner med henne.

Men det kan også være tilsynelatende uskyldige facebookgrupper som brukes for å holde noen utenfor fellesskapet.

– Det kan også ofte være sånn at man inviterer folk til en gruppe, forklarer Barlaup, – For eksempel ”Vi som digger Justin Bieber”. Og så er alle jentene utenom én invitert i den gruppa. Det kan altså være helt uskyldige grupper, men som bare handler om hvem det er som har blitt invitert.

Tre tips til hjelp

Barlaup forteller om tre ting du kan gjøre hvis du blir utsatt for digital mobbing.

– Det viktigste er først og fremst at du prater med en voksen, sier han. – For et hovedproblem er at de voksne har vanskeligere for å få med seg at barna blir mobbet når det skjer på digitale arenaer.

Ei jente ble for eksempel lurt av noen klassekamerater. De utga seg for å være hennes store kjærlighet, og fikk henne til sende lettkledde bilder av seg selv, som de så tok med på skolen og sendte rundt i klasserommet.

– I denne situasjonen ble det veldig vanskelig for henne, og hun klarte ikke å si det til faren sin, for da måtte hun jo forklart hvorfor hun hadde sendt sånne bilder. Så i enkelte situasjoner er det nesten helt umulig å si det til foreldrene sine. For denne jenta hjalp det å snakke med helsesøster på skolen, som hjelp henne veldig.

To andre muligheter Barlaup trekker frem, er at man kan få hjelp på nett og på telefon.

Slettmeg.no er en nettside der de jobber med å fjerne alt av sånne krenkende ting på nett. Og det finnes også et telefonnummer til en hjelpesentral, der du kan snakke med profesjonelle som alltid er klare til å ta imot samtaler døgnet rundt, og som du kan prate med om at du blir mobbet. Nummeret dit er 116111.

Kappes om å hedre hverandre

Barlaup tror en utfordring med digital mobbing er at mange er med på det uten egentlig å vite at det er mobbing de driver med. Han sier han selv også har drevet med digital mobbing uten at han har vært klar over det.

– Jeg kan se et bilde på instagram eller facebook, og like det. Men så vet kanskje ikke jeg at personen bak bildet ikke visste at den ble avbildet, og da får jo den personen krenket sitt privatliv. Og det kan det være veldig sårende for den personen.

Barlaup mener vi har et ansvar også når mobbingen ikke rammer oss selv.

– Jeg synes jo alle har et ansvar, og i Bibelen blir vi oppfordret til å ”kappes om å hedre hverandre”. Vi skal rett og slett konkurrere om å gjøre hverandre glade, om å ære hverandre. Og det er noe jeg vet vi kan bli bedre på. Det var en psykolog som sa at for hver vond kommentar du får, så trenger du ti komplimenter. Og da kan du jo tenke deg hvis du har hørt ti negative kommentarer i løpet av en skoledag, da trenger du 100 komplimenter! Så jeg føler vi har et ansvar, for det første med å slutte med digital mobbing og erting, og for det andre synes jeg vi skal rett og slett skal kappes om å hedre hverandre, slik Bibelen sier, og respektere hverandre ikke minst.

Tema

Tema på iTro i januar og februar er «Skam».
Øyvind Barlaup skriver masteroppgave om digital mobbing.