Effekten av å være en svamp

Effekten av å være en svamp

På øya vår har det skjedd flere mirakler i det siste.

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.

Besatte mennesker har blitt satt fri i Jesu navn, syke mennesker har blitt helbredet og mennesker som har levd i et mørke har møtt Jesus gjennom drømmer og visjoner. Fantastisk! Jeg ser for meg Gud i himmelen som smiler når alt dette gode skjer i Indonesia.

Her om dagen besøkte jeg Ibu S, en syk dame på sykehuset som trengte blod og var alvorlig syk. Hun var nedkjørt og sliten. Etter en god prat fikk jeg be for henne i Jesu navn. Jeg trodde det var siste gang vi så hverandre. Jeg trodde hun skulle dø. I går hørte vi at hun hadde tatt imot Jesus og at ”noe” samtidig forlot kroppen hennes. Hun følte seg øyeblikkelig friskere.

Radikal

Gud har store planer for oss og vil forandre våre liv radikalt. Vi ønsker ikke å være langt i fra Gud eller å være der hvor Gud ikke er. Heldigvis er Guds nærvær overalt. På skolen. På sykehuset. På styrerommet. Hos svigerforeldrene. I begravelsen. Gud er der.

Han er jo ikke langt borte fra en eneste av oss (Apg 17:27).

Fra massene i byene til de isolerte landsbyene. Alle kan nyte Guds nærvær. Men mange gjør det ikke. Mange trasker gjennom livet som om det ikke fins en Gud å elske. De lever et gudløst liv. Ibu S har levd slik hele livet sitt. Inntil nå.

Å finne «Josef-er»

Det fins ”Josef-er” blant oss. Folk som ser, hører, og merker Guds nærvær. Det fins menneskehjerter som Gud allerede har jobbet med og forberedt. De venter på å bli kontaktet. Det gjelder å finne dem i dette menneskehavet. Da trenger vi Den Hellige Ånd. Hvordan kan vi finne disse menneskene? La oss gjøre som Moses som ikke våget å gå noen sted med mindre Gud var med.

«Hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føre oss opp herfra” (2 Mos 33:15).

En stein eller en svamp?

La oss gjøre vår Guds nærvær om til vår lidenskap. Hvordan? Vær en svamp framfor en stein. Hva skjer om vi plasserer en stein i havet? Overflaten blir våt mens innsiden forblir urørt. Legg merke til forandringen hvis vi gjør det samme med en svamp. Vannet blir absorbert og endrer essensen av svampen.

Gud omgir oss på samme måte som Stillehavet omgir småstein på havbunnen. Hvilken respons velger vi – svamp eller stein? Motstå eller motta?

Ibu S er fortsatt syk, men hun får heldigvis oppfølgning både fysisk og åndelig. Be om helbredelse for henne. Be om at Den Hellige Ånd må fylle hennes hjerte samt veilede henne og skape en sterk tro. Be også om at denne hendelsen skal vise familien og vennene hvem som er Den Rette Vei.

Privat

Misjon

Misjonsbefalingen i Matt 28,16–20 er utgangspunktet for de fire ulike retningene NLM ung jobber i. «Ut i verden» er én av dem.