TemaTema

Optimisme

Anne Louise er ei jente som har gjort noe. Mer enn å tenke. Det funka.

Opp/Ned

I kristen sammenheng har vi en opp/ned-sang, der ting er snudd aldeles på hodet.

Ope hus

”Ope Hus” er ett av 13 ungdomstilbud som elevteam fra Kvitsund Gymnas er med og driver i bygdene rundt skolen i Vest-Telemark.

Oppover

Vi lever i et samfunn med et stort fokus på jeg'et. Hva skjer hvis fokus rettes oppover?

Elsk!

Strøtankar om å gå gjennom eld og vatn, og om å elske seg sjølv og andre.