Hørt

VKU

Mye god lyd fra ungdommene på Vea.

av Narve Kragset Nystøyl

Tenth Avenue North

The Light Meets The Dark er en helt grei musikalsk opplevelse. Men gi den litt tid - og fokusér på teksten.

av Narve Kragset Nystøyl