Mitt vitnesbyrd

Jesus, får jeg være med?

Selv om Silje i blant er kan føle seg usikker på om hun får være med til Himmelen, vet hun at hun kan stole på Bibelens ord om at hun får det.
av SILJE GRIMSTAD

Styresettet i livet mitt

Jeg ville styre livet mitt selv. Det ville jeg frem til jeg skjønte at friheten ikke ligger i at jeg bestemmer helt selv, men hos Jesus.
av Ingvild Skartveit

En himmelsk pil og bue

Gud kunne ikke slå seg til ro med min overfladiske forståelse av hans kjærlighet til meg. Derfor spente han buen, siktet og fyrte av.
av Eivind Instanes Sakseide

Nåden er ei gåve

- Det er ikkje meg det står på, det har aldri vore det. For viss det hadde vore slik, ville det gått dårleg med meg.
av Aasmund Leirhaug