Den Gud som ikke helbreder

Den Gud som ikke helbreder

– Jeg vet ikke hvorfor Gud svarer på noen bønner og andre ikke, men jeg har erfart at Han kommer til å bære byrdene med meg, og gir meg hvile, sier Lilly Ness.

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.

Det har alltid gitt meg en litt rar følelse når jeg hører om at blinde blir helbredet, enten i nyere tid eller i Bibelen.

Jeg har hele livet vært sterkt svaksynt, og til tross for en del forbønn har jeg aldri blitt helbredet. Det plager meg egentlig ikke. Jeg har det godt og klarer det meste, til tross for noen ekstra utfordringer.

Gud bryr seg om meg, og er med meg, selv om han ikke helbreder meg

Men når jeg hører om andre som Gud har gitt synet til, eller som har blitt helbredet for andre plager, så har det vært lett å spørre; hvorfor helbreder ikke Gud meg? Bryr ikke Gud seg om mine utfordringer?

Gud bryr seg om meg

Etter å ha grunnet over disse spørsmålene i mange år, kom jeg frem til at Gud bryr seg om meg, og er med meg, selv om han ikke helbreder meg. Akkurat slik som han var med Paulus, selv når han beskriver at han sliter, og Gud ikke svarer slik som Paulus vil:

For at jeg ikke skal bli hovmodig på grunn av de høye åpenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en Satans engel som skal slå meg – for at jeg ikke skal bli hovmodig.  Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra meg,  men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. (2 Kor 12,7-10)

Men er Gud der når det går galt? Når bønnen om helbredelse ikke blir besvart?  

Men Gud svarer faktisk Paulus, og viser han at hans «torn i kroppen» tjener til det gode for Guds rike. Slik kan også jeg og du tjene Guds rike til tross for, og tidvis på grunn av, våre svakheter.

I tillegg så kan jeg være trygg på at den dagen jeg får møte Gud, så kommer jeg til å se alt like godt som alle andre.

Mistet mor i kreft

Denne innsikten ble satt på prøve da mamma fikk påvist ondartet hjernesvulst høsten 2021. Det var mange som ba om helbredelse. Men hun ble dårligere og dårligere, til hun sovnet inn i januar 2023.  

Det er lett å se at Gud er med når en blir frisk fra alvorlig sykdom, enten det er på mirakuløst eller medisinsk vis. Men er Gud der når det går galt? Når bønnen om helbredelse ikke blir besvart?  

JA! Min opplevelse er at jeg aldri har opplevd mer gudsnærvær enn det halvannet året da mamma var syk.

Det betyr ikke at det var lett. Jeg har aldri heller hatt en tyngre tid. Jeg opplevde at bønnesvarene var mange, og kom i form av gode folk som stilte opp, rett ord til rett tid, og mange tilfeller av gudommelig timing.

Gud gråt sammen med meg

Og uavhengig av bønnesvarene, så vet jeg at Gud var med og at Gud gråt for mamma. Slik som Jesus gråt sammen med Marta og Maria i Johannes 11, selv om han visste at han kom til å vekke Lasarus fra de døde.  

Jeg vet ikke hvorfor Gud svarer på noen bønner og ikke på andre. Han kommer ikke til å forhindre at jeg møter utfordringer. Men jeg har erfart at Han kommer til å bære byrdene med meg, og gir meg hvile.

«Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.» (Matt 11,28)

Privat

Mitt vitnesbyrd

«Mitt vitnesbyrd» er spalten hvor ulike mennesker får fortelle om sitt forhold til Jesus, til glede og oppbyggelse for alle oss som leser iTro.