Det er bruk for sånne som deg også

Det er bruk for sånne som deg også

Er du en Peter eller Andreas?

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Vi er ulike, mennesker er ulike, søsken er ulike. Det var også  brødrene Andreas og Peter, som vi kan lese om i Bibelen.

Også søsken er ulike

Andreas og Peter var to av disiplene til Jesus, de var også brødre. Som de fleste søskenpar, var også disse veldig ulike. Både måten de snakket, opptrådte og behandlet mennesker på.

Andreas var den roligste og mest tilbaketrukne. Han var ikke sjenert, men han tok ikke noe mer plass enn han måtte. Allikevel var Andreas skikkelig flink til å møte mennesker og føre dem til Jesus. Kanskje husker du historien om da Jesus mettet fem tusen fra Joh 6,1-15?

Andreas ga Jesus en sjanse til å mette folkemengden ved å føre gutten med de fem brødene og de to fiskene til Han. Andreas førte gutten til Jesus og alle de fem tusen menneskene ble mette.

Peter derimot, han var mer frampå, høylytt, direkte og ikke redd for å si hva han mente eller tenkte. Ofte kan vi lese om at dette ikke gikk så bra, og at Peter i mange tilfeller sa ukloke ting og gjorde ukloke valg.

I Luk 22, 54-62 kan vi lese om Peter som fornekter Jesus. Tre ganger lyver han om at han ikke kjenner Jesus, og etterpå «gråt han bittert.» Peter angret, men var fullt og helt like mye Jesus sin disippel.

Ulikheter kan styrke samholdet

Andreas havnet nok fort i skyggen av Peter, men det var fortsatt like mye behov for å ha begge med i disippelgjengen.

Vi har én kropp, men mange lemmer, alle med ulike oppgaver. På samme måte er vi alle én kropp i Kristus, men hver for oss er vi hverandres lemmer. (Rom 12, 4-5)

Andreas holdt seg litt mer i skyggen, men til gjengjeld var han ekspert på å føre mennesker til Jesus. Han forlot fiskeryrket og ble menneskefisker i stedet. Peter var mer frampå, turte å si sine meninger og var ikke den som holdt munn med det første.

Vi kan ha samme mål, men måten vi kommer oss til mål på kan se helt ulik ut.

Det er bruk for deg også!

Ulikheter er viktige, og det vil alltid være bruk for ulikhetene dine, ulikhetene mine og sammen er vi ulike lemmer på den samme kroppen.

Vi kan ha samme mål, men måten vi kommer oss til mål på kan se helt ulik ut. Vi har ulike kvaliteter og personligheter akkurat som Andreas og Peter. Kanskje er du den som foretrekker å jobbe mest i kulissene, men på den måten bety en stor forskjell for folk, slik Andreas gjorde. Eller er du en Peter-type, en som liker å ta litt styringen og kontrollen?

Uansett om du er en Peter- eller Andreas-type – det er bruk for deg!

Jesus sa til dem: «Kom og følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere!»(Mark 1,17)

Canva

Livet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.