Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Ære til hvem?

Far, la ditt navn bli herliggjort! Da lød det en røst fra himmelen: “Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.”

av Eivind Bø

«Er dere kristne?»

Er det ikke sånn at vi er kalt til å leve forskjellig fra resten av verden? Hva er det som skiller oss fra de som ikke er kristne?

av Martin Andreas Lehre

Et fjell som er for høyt…

Gud kaller oss ikke til å gjøre noe fordi at folk skal se hva vi kan klare. Han kaller oss til oppgaver som vi ikke kan utføre uten Ham.

av Silje Abrahamsen