AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

«Er dere kristne?»

Er det ikke sånn at vi er kalt til å leve forskjellig fra resten av verden? Hva er det som skiller oss fra de som ikke er kristne?