AndaktAndakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Fellesskap

Etter en lang sommer med sprell og fanteri, var bibelgruppa jeg er med i endelig samlet igjen.

Ikke friske, syke!

I vinter var jeg i skibakken en (sjelden) tur. Jeg tenkte at å kjøre snowboard er som å sykle; har du først lært, så kan du det!

Ære til hvem?

Far, la ditt navn bli herliggjort! Da lød det en røst fra himmelen: “Jeg har herliggjort det og skal igjen herliggjøre det.”

«Er dere kristne?»

Er det ikke sånn at vi er kalt til å leve forskjellig fra resten av verden? Hva er det som skiller oss fra de som ikke er kristne?