Han er alltid større

Han er alltid større

Jeg er skapt i Guds bilde, men Gud er ikke skapt i mitt.

Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Denne andakten er skrevet av Linda Ekerhovd. Hun er 30 år, bor i Oslo og jobber i Himalpartner.

 «Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem». (1. mos 1:26-27)

Jeg liker tanken på at vi er skapt i Guds bilde. Det lar meg slippe taket litt. Taket på alt kavet i hverdagen. Kavet etter å bli bedre, bli snillere, bli best i klassen. For jeg er skapt i selve Skaperens bilde. Det er fine ord.

Jeg tror at for mange av oss så blir det ofte omvendt. Vi skaper Gud i vårt bilde. Troen, Gud, jeg som Guds barn og alt det der blir så stort og overveldende at det er lettere å bare søke til sitt eget sinn for å finne svaret. Og i sinnet gjør vi opp en mening om hvem Gud er og lager et bilde av han. Men hva slags Gud får vi da?

Skaperen

Når vi «skaper» Gud i vårt bilde begrenser vi hvem han er. Gud er større enn min forstand og der mine tanker ikke strekker til. Er det et sted vi kan få større forståelse av hvem Gud virkelig er, så er det i Bibelen. Gjennom Bibelen og Den Hellig Ånd kan vi se den allmektige og store Gud. Da ser vi sider ved han som vi ikke selv kunne ha funnet på.

Gud er ikke en person eller skikkelse vi kan velge og vrake hvilke egenskaper skal ha. Gud er rettferdig, kjærlig, nådig, personlig – om vi liker det eller ei.

I Galaterne 5:22 kan vi lese om Åndens frukter; kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Dette er hva Gud har skapt oss til å være. Men i egen kraft klare jeg ikke alltid å være vennlig mot mine venner eller å holde fred med søsteren min. Jeg trenger Gud og Den Hellige Ånd.

Lik Gud?

En kirkefar fra Oldtiden som heter Origenes har sagt «Legg merke til at det heter Gud skapte mennesket i sitt bilde. Det ble ikke sagt noe om likhet.» Jeg er enig med Origenes. Å bli skapt i Guds bilde betyr ikke at vi er skapt lik Gud. Vi er ikke Gud. Vi ser ikke alt, vi vet ikke alt.

Det må begynne der. At jeg forstår at Gud er Gud og han har skapt meg. Ikke omvendt.

Da vil ikke mine tanker eller følelser sette begrensning for hvem Han er. I meg alene minsker perspektivet og fokuset på livet. For da vil det bare handle om meg. Men om jeg tillater Gud til å være størst, større enn meg – da vil jeg se og skjønne ting som er utenfor hva jeg først trodde.

Gud er Gud, og jeg er menneske

Vi er skapt i Guds bilde, og en dag vil vi få en fullkommen relasjon til Han. Men jeg tenker at fram til den dagen kommer lar jeg Gud være Gud og jeg være menneske. Et menneske som gir rom for at den allmektige Gud kan gripe inn i mitt liv og inn i mine tanker.

Andakt

En andakt er en enkel form for gudstjeneste som kristne, enkeltvis eller i gruppe, oppfordres til å holde daglig.

Denne andakten er skrevet av Linda Ekerhovd. Hun er 30 år, bor i Oslo og jobber i Himalpartner.