På seierslaget

På seierslaget

Mitt liv er annerledes enn jevnaldrendes fordi jeg har Jesus. Det er opp- og nedturer som kristen, men jeg vet alltid at jeg er på seierslaget og har en Gud som elsker meg.

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.

Har du tenkt over at du er på et vinnerlag som kristen? Mest sannsynlig har du hørt om det, eller hvert fall fått noe lest opp en gang om Jesus som seierherre, men har du virkelig tenkt over det?

Inne i oss mennesker ligger det en grunnleggende trang til opprør mot Gud, en trang til å synde. Jeg har det, du har det, alle har det! Vi ønsker å sette oss opp mot Gud og gå motsatt vei av hva Han sier er best for oss.

Nåden er større enn synden

Dette har brakt mye smerte inn i menneskers historie og har ført til at vi som en gang bodde i Edens Hage nå må bo på en jord med krig, naturkatastrofer, hungersnød og fattigdom. Verst av alt ødelegger dette vår relasjon til Gud. Han som elsker oss og vil være med oss.

Heldigvis for oss ble ikke vårt valg om å vende oss bort fra Gud en stopper for Hans store kjærlighet og som du kanskje vet kom Jesus for å ta på seg våre synder, dø på korset og overvinne døden. Han ble et offer fordi du og jeg ikke klarer å leve som vi burde, og på grunn av Jesu offer er vi tilgitt. Paulus sier det slik i et av brevene sine:

«Altså: Som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle.  Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.» (Rom 5,18-21)

Det Gud aldri sier

Noe av det jeg (og mange andre) synes er ekstra flott med dette verset er de små ordene «der synden ble stor, ble nåden enda større» forteller oss at uansett hvor dypt vi faller, uansett hvor mye galt vi gjør, så vil nåden alltid være større og alle kan komme til Jesus, uansett.

Dette er en befriende tanke. Alle feil jeg har gjort er tilgitt. Alle feil jeg dessverre kommer til å gjøre, blir tilgitt. Så klart betyr ikke dette at jeg kan gjør hva jeg vil, men det er godt å vite at når jeg synder kommer ikke Gud og sier. «Nei, vet du hva Eirik! Dette var din synd nummer X og grensen går ved X-1. Dessverre er du utenfor nå!» før Han kaster meg bort. Gud tilgir alltid når vi kommer til Ham og angrer våre synder.

Mitt liv er annerledes

Det er en trygghet og en befrielse å vite at Gud tilgir, det gir et ønske om å endre seg til det bedre. Jeg er veldig glad i historien om Sakkeus i Bibelen. I Lukas 19 kan vi lese om at Jesus kommer til Jeriko og en toller som heter Sakkeus vil gjerne se ham. Derfor klatrer Sakkeus opp i et tre fordi han var liten og fikk ikke sett Jesus gjennom folkemengden rundt Ham.

Jesus stopper ved treet og sier at Sakkeus skal komme ned og at Jesus vil besøke ham. Etter møtet med Jesus sier Sakkeus at han skal gi halvparten av det han eier til de fattige og dersom han har truet penger fra noen skal de få firedobbelt igjen.

Sakkeus sitt liv må ha blitt snudd på hodet etter dette møtet med Jesus. Mitt liv er helt annerledes enn jevnaldrendes fordi jeg har Jesus. Det er så klart oppturer og nedturer som kristen, men jeg vet alltid at jeg er på seierslaget og har en Gud som elsker meg. Det er en ubeskrivelig befrielse vi må dele med alle. Og har du ikke del i denne friheten, så bli med! Det er alltid plass til flere, uansett hvordan livet ditt har vært til nå.

John Olav Selstø

Andakt

Eirik Ramsli Hauge (21 år) kommer fra Karmøy, og studerer Fysikk, astronomi og meteorologi ved Universitetet i Oslo.