Tålmodig tro i en utålmodig verden

Tålmodig tro i en utålmodig verden

- Først når vi forstår våre handlingsmønstre og dårlige vaner kan vi bli klare til å leve et liv som er totalt annerledes.

iLivet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Sjekk ut boka  Lang Lydighet her. 

Vi lever i en verden, en kultur, som er grunnleggende utålmodig. Vi er opptatt av sensasjonene, øyeblikkene, hva som er det siste nye. Dette påvirker oss. Det påvirker også kristenlivet vårt, og hvordan vi lever som disipler. 

Vi sliter med tålmodighet generelt. Da er det heller ikke så rart at det føles vanskelig å leve et tålmodig disippelliv. 

Åndens frukter, egenskapene som kommer litt og litt gjennom å leve nært Jesus over lang tid, blir fremmede for oss. Vi leter ofte etter en quick-fix, også for det åndelige livet. 

Sannheten er at det ikke er mulig å oppnå slike egenskaper så raskt som vi ønsker. De krever tålmodighet, de krever øvelse og tid. De krever at vi lar Gud jobbe i oss. 

«Disippelliv i en øyeblikkskultur»

Mange har forsøkt å skrive om, og finne tips til hvordan det å være disippel kan bli en naturlig og fundamental del av livet vårt, også i en kultur preget av utålmodighet. 

Eugene Petersons bok Lang lydighet er en moderne klassiker, og en bok du gjerne kan lese i sommer dersom du ønsker å fordype deg litt i tematikken. Gjennom å se nærmere på Salme 120 til 134, som er salmer Israelsfolket brukte å synge under pilgrimsreise til Jerusalem, gir Eugene oss refleksjoner rundt hvordan et kristenliv kan modnes og hva også vi trenger på vandringen. 

Et levende disippelliv i en øyeblikkskultur forutsetter gode vaner, og at vi har tenkt gjennom hva som ligger til grunn for våre oppfatninger og handlinger. Først da kan vi virkelig leve annerledes! 

«En må først bli mett på verdens mas før appetitten for nådens rike vekkes» – Eugene H. Peterson

Her følger noen av punktene som trekkes frem i boka. Bruk dem gjerne til å tenke gjennom ditt eget trosliv, og start prosessen med å ta valg og anlegge vaner som bygger en tålmodig tro i en utålmodig verden. 

Tilbedelse

«Tilbedelse er en handling som gjør noe med følelsene våre, ikke følelser for Gud uttrykt i salmer» 

Gud har sagt at vi skal tilbe. Å leve i tilbedelse gjør noe med oss, det flytter fokuset bort fra våre egne store eller små bekymringer og mot Ham som har all kontroll og fortjener vår pris. 

Tjenersinn

Det er Gud som er Herre, og Han har sin rettmessige plass over oss.

Det å velge å tjene Gud, sette Han som Herre over livet sitt, krever trening. Det strider mot vår natur. Men – «en tjenende kristen er det frieste mennesket som finnes,» for Gud er den som aller best vet hva vi trenger. 

Stole på Guds omsorg

Gud har selv sagt at det kommer til å være utfordrende, til og med farlig, å følge Ham. Men – Han har også lovet å alltid være der sammen med oss. Vi vet ikke noe om fremtiden, men uansett hva vi møter i livet kan vi øve oss i å stole på at Guds omsorg og trygghet alltid vil følge oss. 

«Det er hjelpen vi får, ikke farene vi blir utsatt for, som preger vår hverdag.»

Utholdenhet

«Utholdenhet betyr ikke perfeksjon, det betyr at vi fortsetter å gå.» 

Tålmodigheten vakler. Spesielt dersom vi møter motgang. Det kjennes ikke alltid like givende å be eller lese i Bibelen, men det er livsviktig å øve seg i utholdenhet. Utholdenhet er verken perfeksjon eller resignasjon. Det er å fortsette på veien, selv om vi feiler, igjen og igjen. 

Gud er full av tålmodighet for oss. 

Lydighet

Det settes fokus på lydighet gjennom hele Bibelen. Mennesker stolte på Gud og lovet å følge etter Hans vilje. Selv om vi alle kan feile, og det er nåde å finne for alle, tror jeg at lydighet er noe av det vår generasjon trenger å øve aller mest på. 

«Salmen viser oss lydighet som et uttrykk for en levende og uredd tro som er grunnfestet i historiske realiteter og som strekker seg like inn i håpet om det som skal komme.» 

Fellesskap

«Det finnes ingen solokristne i Bibelen.»

Bibelens utgangspunkt er at det er godt for oss å være i felleskap. Felleskap med andre mennesker og felleskap med Gud. «Du skal elske din neste som deg selv,» er en kraftfull befaling. 

Ingen jordiske felleskap er perfekte, og felleskap kan være vanskelig. Likevel er det livsviktig for troen vår, og vi må øve oss på å leve sammen som kristne. Dele liv og tro, ærlig og ekte. 

Velsignelse og glede  

«Herren velsigne deg.»

Uansett om du snublet på veien, venter Guds velsignelse når du ankommer målet. Du har kommet frem, fordi Gud har velsignet deg på veien. Den naturlige responsen er å prise ham!

Glede er en konsekvens av at vi opplever å være velsignet, ikke et krav for å være kristen. Det er en av fruktene som vokser frem når vi lar oss påvirke av Guds ord og hjerte. 

«Store ting har Herren gjort mot oss, og vi ble glade.» 

 

Dette er bare noen av punktene trukket frem i boka, ta deg gjerne tid til å lese hele. Den er litt tungt skrevet, men det kan jo brukes som en øvelse i tålmodighet å komme seg gjennom, og grunne på innholdet. 

iLivet

Livet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Sjekk ut boka  Lang Lydighet her.