Kristen i fellesskap

Kristen i fellesskap

Jeg vet to ting: Det er viktig å lese i Bibelen, og jeg er ikke særlig god til det.

Jeg jobber i en kristen organisasjon. Det er jeg veldig glad for. Jeg har lært veldig mye, men det var noe jeg hadde håpet å lære, som jeg ennå ikke synes jeg er god til.

Jeg hadde håpet at gode andaktsvaner fulgte med jobben. At jeg automatisk ble god til å sette meg ned og lese i Bibelen min i mange timer bare fordi det var en del av jobben min. Jeg tror der er mange som har det likt som meg. Vi vil veldig gjerne være gode til det, men synes hele tiden at vi kommer til kort.

I Bibelen har Gud lovet at han vil møte oss. Det er helt utrolig at skaperen av hele universet ønsker å møte oss og vandre med oss. Ofte forteller kulturen vår oss en annen historie om verden enn den Bibelen forteller. Derfor må jeg igjen og igjen minne meg selv om Guds plan med oss og verden ved å lese i Bibelen.

Lese Bibelen i fellesskap

Jeg vet altså to ting: Det er viktig å lese i Bibelen, og jeg er ikke særlig god til det. Jeg har laget en avtale med en annen kristen om at vi vil lese i Bibelen hver dag. Så for å holde hverandre oppdatert, sender vi en melding til hverandre når vi har lest. Noen ganger bare for å skrive at vi har lest, andre ganger med en liten betraktning om hva vi har lest.

Ofte har vi en idé om at det er den individuelle bibellesningen som er mest riktig, men Bibelen hadde eksistert i 1500 år før Johann Gutenberg fant på å trykke den så alle kunne få en kopi. Mange kristne forteller om deres private bibellesning når de blir spurt om deres kristne liv, men det kristne liv er ikke noe vi selv skal prestere, det handler om et fellesskap av kristne.

Leser du Bibelen sammen med noen andre? Hvem hjelper deg med å forstå Kristi kjærlighet?

Paulus skrev mange brev til menigheter, til kristne fellesskap. I Efeserbrevet ber han for efeserne at de

«… sammen med alle de hellige blir i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde.» (Ef. 3,18-19)

Det kan være vanskelig å forstå Kristi kjærlighet, det er på en måte for stort til at vi kan fatte det, men sammen med alle de hellige, i fellesskapet, kan vi få styrken til å fatte bredden og lengden og høyden og dybden.

Leser du Bibelen sammen med noen andre? Hvem hjelper deg med å forstå Kristi kjærlighet?

John Olav Selstø