Om kvinners underordning og det kristne fellesskapet

Om kvinners underordning og det kristne fellesskapet

– I det kristne fellesskapet skal vi ikke søke vårt eget beste, men heller bli inspirert av Jesus til å søke det som er best for de rundt oss.

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.

«For Kristus led for dere

         og etterlot dere et eksempel,

         for at dere skulle følge i hans spor.

[…]                   

På samme måte skal dere kvinner underordne dere mennene deres. Slik kan de mennene som ikke vil tro på Ordet, bli vunnet – ikke ved ord, men ved sin kones livsførsel, når de ser hvordan dere lever i renhet og gudsfrykt.» (1 Pet 3, 1-2)

Hvis du er som meg, kjenner du at det liksom knytter seg litt i magen når du leser vers som dette, om at kvinner skal underordne seg menn. Jeg har helt ærlig aldri likt å lese at jeg skal underordne meg. Når jeg har lest vers som ligner på dette har jeg ofte blitt frustrert, eller bare prøvd å overse dem.

Guds rike

Men nylig lærte jeg noe nytt om akkurat disse versene i Peters første brev, og det var som om jeg plutselig så på dem med nye øyne. Denne teksten forteller oss nemlig først og fremst noe om Guds rike, det riket vi blir en del av gjennom troen på Jesus.

Guds rike er et annerledesrike, der ting fungerer motsatt av det vi er vant til. Jesus ga oss et forbilde på hvordan dette annerledesriket ser utda han tok på seg tjenerrollen og vasket disiplenes føtter og sa: «Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre.» (Joh 13, 14-15).

Å gjøre som Jesus

I det kristne fellesskapet skal vi ikke søke vårt eget beste, men heller bli inspirert av Jesus til å søke det som er best for de rundt oss.

I brevet sitt gir Peter oss noen eksempler på hvordan folk kunne gå i Jesu fotspor ved å stå i tjenester som ikke var vel ansett i verdens øyne. Ett eksempel han gir, er slaver som holder ut i urettferdige lidelser under vrange herrer. Et annet eksempel er det verset vi leste i innledningen, om kvinner som underordner seg mennene sine.

En annen tid

På Peters tid hadde kvinner mange færre rettigheter enn i dag. Som kvinne var man en annenrangs-borger. En populær jødisk takkebønn fra denne tida går slik:

«Jeg takker deg Gud, at jeg er skapt som fri og ikke som trell, som jøde og ikke som hedning, som mann og ikke som kvinne».

Tenk at det å være kvinne var noe som var så sett ned på, at menn takket Gud hver dag for at de ikke var en!

Tenk at Jesus ga sitt liv for oss! Da skylder vi å gi livene våre i kjærlighet til hverandre.

Men heldigvis møtte Jesus kvinner på en helt annen måte, der han viste at han hadde respekt for dem og så på dem som likeverdige med menn. Dette preget også de første kristne. I Det nye testamentet kan vi lese om mange kvinner med viktige posisjoner i menighetene. I Galaterne 3,28 skriver Paulus:

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus».

Og i 1. Pet 3,1-2 leser vi det som på den tiden var radikalt, nemlig at en kvinnes livsførsel kunne være et så sterkt vitnesbyrd om Jesus at hennes mann kom til tro.

Kalt til å gå i Jesu fotspor

I likhet med alle andre som er blitt en del av Guds rike, er vi som er kvinner kalt til å gå i Jesu fotspor, og bli tjenere for mennesker rundt oss. Tenk at Jesus ga sitt liv for oss! Da skylder vi å gi livene våre i kjærlighet til hverandre.

Til sist vil jeg si at det er viktig å huske at dette ikke er enda en ting som Gud krever av oss for at vi skal bli frelst. Vi blir jo frelst helt gratis! Det avhenger ikke av våre gjerninger, kun av Jesu gjerning på korset. Likevel kan Jesu selvoppofrelse bli et eksempel for oss.

Be gjerne Gud om å vise deg mennesker i din hverdag som han har lyst til å velsigne gjennom deg. Be om at han må gi deg et hjerte som ikke preges av selvopptatthet, men av kjærlighet til ham og til de rundt deg.

Anbefalt videre lesning:

  1. Etterlyst: Bergprekenens Jesus, Oskar Skarsaune
  2. Women and the Genesis of Christianity, Ben Witherington

 

Unsplash

Jentesnakk

En gang i måneden er det Jentesnakk her på iTro. Her tar vi opp alt det som jenter er opptatt av. Fra jente til jente.