De sårbare overgangene

De sårbare overgangene

– Troen på Jesus er en tro for alle dager, alle overganger, alle livsfaser, alle stemninger, alle steder og alle situasjoner, skriver Runar Mulelid.

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.

Livet endrer seg, og den ene livsfasen avløser den andre. Noen endringer er positive, vi møter dem med forventninger og ser fremover med glede. Andre endringer kan være vonde og vanskelige.

Utfordrende overganger

På den positive siden kan det handle om å flytte til nytt studiested, begynne på ny skole, få kjæreste eller gifte seg. I motsatt ende av skalaen kan vi møte sykdom, miste noen vi er glad i, oppleve at familien går i oppløsning, miste vennskap eller erfare skuffelser i det kristne fellesskapet.

Listen er lang over hva vi kan møte gjennom livet. Skal vi ha en tro som er bærekraftig og varer livet ut, må den tåle livets overganger og endringer. Både de positive og negative.

Hva gjør vi med troen på Jesus i møte med livsendringer og nye livsfaser?

Positive endringer er naturlige, mens negative ofte ikke er til å unngå. Begge har det til felles at de kan skape utfordringer for tro og kristenliv. Mange har mistet troen etter vanskelige livshendelser. Men historiene er også mange om mennesker som har falt bort fra troen etter livsendringer som i utgangspunktet var positive.

Er Jesus med i overgangene?

Inngangen til høstsemesteret betyr ofte starten på noe nytt. Ny skole, nytt studiested, nytt bosted. Noen flytter hjemmefra, noen drar til en annen kant av landet. De neste månedene kan være fylt av endringer som skaper spenning, forventning og nye erfaringer.

Mye vil forhåpentligvis være positivt. Men hvis vi ikke er bevisst på hva vi ønsker å ta med inn i neste fase av livet, kan også positive endringer bli negative i et lengre perspektiv.

Hvis vi ønsker å tro på Jesus, bør vi prioritere fellesskapet med ham og andre kristne.

Bærekraftig tro

Troen er særlig sårbar i så måte. Hva gjør vi med troen på Jesus i møte med livsendringer og nye livsfaser? Hvordan legger vi til rette for at troen blir bærekraftig, slik at den holder gjennom de endringer, utfordringer og faser livet har å by på?

Det finnes ikke korte og enkle svar, men noen tanker kan være nyttige:

Hvis vi ønsker at troen skal bevares, bør vi ta den med dit vi drar i livet. Hvis vi ønsker å tro på Jesus, bør vi prioritere fellesskapet med ham og andre kristne.

Behold oppmerksomheten

Lar vi troen være igjen der vi var i forrige fase, eller «setter den på vent» fordi vi er opptatt med noe annet, blir den lett liggende igjen nettopp der. Det legger ikke til rette for bærekraft.

Hvis vi ikke beholder oppmerksomheten mot ham vi tror på og dem vi tror sammen med, kan troen blekne og gradvis bli mindre viktig.

Selv kong Salomo falt til slutt bort fra troen. Når det kunne skje med ham, etter det livet han hadde levd med Gud, kan det også gjelde meg og deg.

Mange studenter forlater troen

«Et flertall av kristne ungdommer forlater trolig kirken i overgangen til studielivet. Et enda større antall gjemmer troa si», skrev generalsekretær i Laget, Karl-Johan Kjøde, i avisen Vårt Land for noen år siden.

En amerikansk studie viser at 7 av 10 evangeliske kristne ungdommer forlater kirken som unge voksne. De aller færreste av disse vurderte å slutte som tenåringer, men nye utfordringer oppsto senere i livet.

Tall fra England viser at hele 76 prosent av evangeliske studenter forlater kirken i løpet av studieårene. Her i Norge viser tallene at mellom 28 og 35 prosent av dem som vokste opp som kristne, ikke lenger kaller seg troende som voksne.

Prioriter det viktigste

Livsfasen for studietid og inngang til voksenlivet er blant de mest spennende periodene i livet, men også en sårbar tid der viktige premisser legges for lang tid fremover.

Hva kan du gjøre for å ta troen med gjennom denne fasen og videre i livet? Hvordan kan sårbarhet erstattes med bærekraft slik at troen på Jesus er sentral i livet du lever?

Prioritere å søke Gud, uavhengig av omstendigheter, sted og sinnsstemning.

Jeg var ikke så flink til dette da jeg var yngre, og jeg må fortsatt jobbe med disse tingene. Livsendringer gjelder nemlig ikke bare ungdommer og studenter, men også oss som er blitt godt voksne.

For oss alle gjelder det å:

  • Være forberedt og fokusert. Forberedt ved å prøve å ta gode og gjennomtenkte valg. Fokusert ved å ha en tydelig prioritering av hva som er viktigst.
  • Velge å være sammen med Gud alene og med andre kristne i fellesskap.
  • Ta troen med dit vi drar, og finne kristent fellesskap som noe av det første vi gjør på et nytt sted og i en ny livsfase. Ikke vente med dette til senere, fordi det er så mye annet som frister først.
  • Prioritere å søke Gud, uavhengig av omstendigheter, sted og sinnsstemning.

Tro for alle dager

Troen på Jesus er nemlig en tro for alle dager, alle overganger, alle livsfaser, alle stemninger, alle steder og alle situasjoner.

«Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden», skriver Paulus i Kol 3:1-2. Dette er ord som passer godt i livets overganger.

Unsplash

iLivet

iLivet er en artikkelserie hvor vi tar opp forskjellige temaer som kan være aktuelle i dagliglivet til iTros lesere.