Det er ikke de rike, mektige og sterke som har den beste posisjonen

Det er ikke de rike, mektige og sterke som har den beste posisjonen

Jesus snur opp ned på vår virkelighet.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 5,1-12

«Salige er de som er fattige i ånden,
for himmelriket er deres.

Salige er de som sørger,
for de skal trøstes.

Salige er de ydmyke,
for de skal arve jorden.

Salige er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten,
for de skal mettes.

Salige er de barmhjertige,
for de skal få barmhjertighet.

Salige er de rene av hjertet,
for de skal se Gud.

Salige er de som skaper fred,
for de skal kalles Guds barn.

Salige er de som blir forfulgt for rettferdighets skyld,
for himmelriket er deres.
Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker ondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er lønnen dere har i himmelen. Slik forfulgte de også profetene før dere.

«Stille, ro i salen! Presidenten kommer om ett minutt.» Sikkerhetsvaktene som allerede er kommet får enda flere kollegaer å stå skulder til skulder ved og en sidedør i det store presserommet går opp.

Inn kommer president Trump i splitter ny dress og finkjemmet hår. Han har et viktig budskap til verden. Journalistene spekulerer; handler det om Midt- Østen? Nord- Korea? Hva med valget og sykdommen? Hvordan vil dette slå ut for oljeprisene?

Selv om settingen er fantasi har president Trump rett som det er anledninger som likner denne. Godt forberedt og med håp om å påvirke har han mulighet til å si betydningsfulle ting.

En annerledes verdensleder

I teksten vår denne søndagen er det en helt annen verdensleder som har ordet. Du kan gjerne si han er godt forberedt, han har faktisk forberedt seg fra evighet av, men budskapet er et ganske annet enn noen verdensleder har hatt på denne jord noen gang.

Han snur faktisk opp ned på hele greia. Det er ikke de sterke som er i den beste posisjonen. Det er de som ikke har. Og denne «beste posisjonen» kaller han å være salig. Det litt merkelige ordet betyr noe sånt som «den høyeste form for lykke».

Det er selvfølgelig ikke helt bra å sammenlikne Donald Trump og Jesus, men akkurat nå er det dette som er poenget: begge ønsker å  vinne mennesker og vårt hjerte.

Bare én av dem har makten til å lykkes fullstendig. Og han gjør det ikke ved å bare gå lengre enn Trump kan og vil. Han viser oss en helt annen retning.

Jesu rike

Jesu rike vil ikke slå fullt ut før nyskapelsen. Men her i saligprisningene, som rekka i starten på Bergprekenen gjerne kalles, tegnes konturene av hvem det er som er stor og har betydning i hans rike.

Budskapet går på tvers av vår verdens tanke, og løfter opp den som ikke har, er i nød og som kjenner sin fattigdom.

Trøst

Det er mye trøst i disse ordene. For han som talte dem hadde en myndighet, større enn det Trump kan drømme om.

Jesus var Gud selv. Når vi leser ordene igjen i dag, ca. 2000 år etter de første gang ble uttalt, er de like sanne og snur like mye opp ned på vår virkelighet. Jeg håper du finner trøsten og kan kalle deg salig.

 

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.
Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.