Det sjokkerende annerledesriket

Det sjokkerende annerledesriket

Jesus illustrerer Guds nåde med et uventet poeng.

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.

Matt 20, 1-16

For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ Og de gikk.

Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ ‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’

Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver.

Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’ Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»

Så urettferdig det kan virke, måten jordeieren fordeler lønnen til arbeiderne! At elleve timers og én times arbeid skal lønnes likt er jo mildt sagt urimelig. Det er Jesus som forteller dette til disiplene sine og han bruker en lignelse. Himmelriket er lik jordeieren og måten han behandler sine arbeidere på.

Hovedpoenget

Lignelser er jo en fortellermåte Jesus brukte en god del av i sin undervisning. Et triks i å forstå lignelsene er å se etter det sjokkerende poenget i teksten. Ofte er nettopp det selve hovedpoenget.

I vår historie er det ganske klart at lønnsfordelingen er «annerledespoenget». Dette er ikke normalt for en arbeidsgiver! Men hva vil Jesus fortelle med dette bruddet?

Mange bruker denne historien til å si noe om arbeid i Guds rike. Ulike former for kristen aktivitet trenger mennesker som tar i et tak; leder bibelgruppe, vasker gulvet etter samlingen, lager mat, poster plakater på sosiale medier og deler fra Bibelen. Lønnen vi får for dette er imidlertid ikke avhengig av innsatsen.

Beskriver himmelriket

Dette er for så vidt riktig, men hovedpoenget i liknelsen er likevel noe litt annet. Den handler om selve himmelriket, ikke hvordan arbeidet i himmelriket er.

Er du med på forskjellen? Jesus begynner jo hele fortellingen med at himmelriket er likt en jordeier som kaller arbeidere i sin vingård og absolutt ikke lønner dem etter fortjeneste, men rett og slett fordi de hørte kallet og ble med. Himmelriket er likt hele denne settingen.

Gud er som vingårdseieren. Han kaller oss inn i sitt rike. Ingen kunne blitt en del av det uten at han hadde kalt oss! Lønnen får vi ved å være en del av riket, ikke fordi vi bidrar med det ene eller det andre når vi er blitt en del av det.

Nåde er Jesu poeng med lignelsen– himmelriket er et nåderike.

Gud gir nemlig til sine ut fra sitt eget hjerte. Fordi han er som han er. Er du en del av Guds rike får du «lønn» ganske enkelt fordi du er en del av det. Slik er det nemlig i Guds rike, himmelriket.

Dypest sett er det fordi vi får en annens lønn. Vi får være en del av himmelriket fordi Jesus døde og stod opp igjen for oss. Dette kalles nåde og det er Jesu poeng med lignelsen– himmelriket er et nåderike.

Vi får for Jesu skyld.

Jon Olav Selstø

Andakt

Hver søndag skriver av en av iTros faste andaktsskribenter en andakt basert på søndagens prekentekst i kirkeåret.

Dagens bibeltekst er hentet fra Bibelselskapets 2011-oversettelse.