THE CHOSEN | Sesong 2:8

THE CHOSEN | Sesong 2:8

Dette er det åttende samtaleopplegget til tv-serien «The Chosen» sesong 2.

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5

Samtaleopplegg for sesong 2:6

Samtaleopplegg for sesong 2:7

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå. 
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se. 
 3. Se episoden. 
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen. 

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer: 

En businessmann, som lurer en landeier (Husham) til å selge ham en saltgruve for en billig penge.  

Judas, som kjøper land av landeieren sammen med businessmannen.  

Rabbi Shammai, som tar imot anklagene fra de to andre fariseerne. Shammai var en kjent jødisk leder på Jesu tid.  

Bibeltekster til episode 8 

Bibelteksten til denne siste episoden i sesong 2 er Matteus 5–7. Den er ganske lang, og tar omtrent 15 minutter å lese høyt. Men jeg vil oppfordre dere til å sette av tid til å lese alt sammen. Dere kan for eksempel lese ett avsnitt hver, og la det gå på rundgang.  

Se episode 8: 45 min

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 8:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver. 
 2. Thomas sier til Tamar: «Alle elsker Rabbien og vil følge ham på rett måte. De er bare ikke enige om hva den rette måten er.» Det så vi også litt av i forrige episode. Av og til kan vi tenke at det hadde vært lettere å følge Jesus på Jesu egen tid. Hva tenker dere om at til og med disiplene — som hadde Jesus fysisk med seg hver dag, og kunne spørre ham om alt de lurte på — også var uenige om hvordan de skulle forstå ham? Hva kan det lære oss?  
 3. Vi ser Jesus og Matteus snakke om at disiplene er mye uenige og sliter med å jobbe sammen. Jesus sier at det er til å forvente når det han har å gi er åpent for alle mulige mennesker. Hva tenker dere om det? Hva tenker dere at vi kan gjøre for å unngå denne typen uenighet som disiplene viser?  
 4. Jesus og Matteus snakker mye sammen om innholdet i talen Jesus snart skal ha. Vi får inntrykk av at Matteus synes innholdet i talen til Jesus er ganske hardt. På hvilken måte utfordrer bibelteksten (Bergprekenen) dere leste sammen før dere så episoden hver enkelt av dere? Ta gjerne en runde så alle som vil får muligheten til å dele noe. 
 5. Matteus sier at det ikke virker som det er så mange gode nyheter i talen til Jesus. Hva tror dere han mener med det? Er dere enige med ham? På hvilken måte kan de vanskelige delene av Bergprekenen være gode nyheter? 
 6. Jesus svarer Matteus at han er her for å starte en revolusjon, og ikke for å be folk om å fortsette som de har gjort de siste 1000 årene. Så begynner han å forklare hva han mente med «dere er jordens salt»: «Jeg vil at mine etterfølgere skal være et folk som holder tilbake ondskapen i verden, … fornye verden og være en del av dens forløsning, … [og] delta i helbredelsen av verden, ikke i ødeleggelsen av den.» På hvilken måte kan du være jordens salt? Vær spesifikk. Hvordan kan du holde tilbake ondskapen i verden? Hvordan kan du være med på å fornye verden, og delta i helbredelsen av verden, og ikke i ødeleggelsen av verden? 
 7. Jesus sier tydelig: «Jeg vil ikke ha passive etterfølgere». Hva kjente du på da Jesus sa det? Hva tror dere han mente? På hvilken måte kan du være en aktiv etterfølger av Jesus? Vær spesifikk. 
 8. Mens Jesus begynner å gjengi Bergprekenen for Matteus, ser vi klipp fra ulike scener tidligere i første og andre sesong. Hva følte du, og hva tenkte du på mens du så det? Hva tror du Matteus kjente på og tenkte på når Jesus så ham i øynene? Hva kjente du når Jesus så Matteus i øynene mens han snakket?  

Bonus

Maria, Jesu mor, forteller Jesus at hun tenker på Jesu (jordiske) far, og hvordan han ikke fikk se dette. Jesus vet hvordan det er å miste en forelder, og å savne noen.

Opplever du det som en trøst at Jesus vet hvordan det er å være et menneske? Les Hebreerne 4,15 og snakk litt sammen om det i gruppen.   

For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er i alt på samme måte som vi, men uten synd.
(Heb 4,15)
 

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. Nei, man setter den på en holder, så den lyser for alle i huset. Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!
(Matteus 5,13–16).
 

The Chosen sesong 2

Misjonssambandet Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen». Tv-serien er en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene. Les mer om «The Chosen».

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen, se nettsiden deres eller se dem på YouTube.

Samtaleopplegg for sesong 2:1

Samtaleopplegg for sesong 2:2

Samtaleopplegg for sesong 2:3

Samtaleopplegg for sesong 2:4

Samtaleopplegg for sesong 2:5

Samtaleopplegg for sesong 2:6

Samtaleopplegg for sesong 2:7