Bli med oss å be for Ukraina

Bli med oss å be for Ukraina

Bomber faller, mennesker skytes og byer brennes ned i Ukraina. Over en million mennesker har flyktet på en uke. Ukraina og det ukrainske folk trenger å bli omsluttet i bønn.

Europa er i en krig vi ikke har sett liknende til siden 1945. Den siste uken har vi alle blitt eksponert for de forferdelige nyhetene fra Ukraina. Over en million mennesker har flyktet fra landet på en uke. Det er nesten ikke til å tro.

Selv om vi alltid kan be til Gud, kjenner mange av oss på et ekstra stort behov for å be i en slik situasjon. Likevel er det ikke alltid like lett å vite hva man skal be om.

Nedenfor finner du derfor flere ferdigskrevne bønner for Ukraina som kan være til hjelp. Du kan enten be dem hver for seg, eller som en helhet.

La oss løfte våre hjerter og bønner opp til han som har lovet å høre når vi ber. Krigen virker håpløs, men vi tror på at Guds kraft kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår:

Nådige og Barmhjertige Gud,
Du som er konge over alt og alle.
Vi løfter våre rop og tårer til deg
over den elendigheten vi er vitne til. 
Vi ser grusomhetene av vår syndige egoisme og hovmod.
Hjelp oss å overgi oss til deg, slik at du får utbre ditt rike på jord. 
Amen.

Rettferdige Gud,
La folket i Ukraina søke tilflukt hos deg.
La alle som flykter kjenne på ditt vern og din trygghet.
Du som er vår borg til frelse:
Vær nådig mot folket i nød,
Forsørg deres nødvendige behov; gi dem mat, vann, klær og medisiner.
La dem også få smake livets vann og livets brød.

La Din rettferdighet seire!
Amen.

Herren over hærskarene,
La oss ikke skremme av ryktene om krig, for
Du gjør slutt på krig over hele jorden, bryter buer og splinter spyd.
Vi ber om at krigen må stoppe i ditt allmektige navn.
Vi ber for alle uskyldige ukrainere som ufrivillig må lide på grunn av onde, militante forestillinger.
Vi ber om at du må gi Putin og Russlands ledere et nytt hjerte.
Må du stoppe krigen og beskytte oss fra ytterligere krig.
Amen.

Jesus, vår Fredsfyrste,
Gi fred i Ukraina. Ikke verdens fred, men din fred.
Gi lys i mørke, ro i urolighet og trygghet i fare.
La folket få erfare din kjærlighet, midt i krigens herjinger.
Jesus, du som har tatt alle synder og lidelse på deg.
Det er mange som lider akkurat nå. 
Må du beskytte de sårbare fra fiendene. 
Må du verne om alle barn og familier som flykter.
Amen.

Jesus, du som elsker alle folkeslag,
Må du komme med din kjærlighet for det ukrainske folk.
Jesus, du kalte oss til å både elske vår neste og vår fiende.
Vis også din barmhjertig mot uskyldige russere og andre som
utsettes for hets og utestengelse.
Styrk også alle som frivillig setter sitt eget liv og sikkerhet på spill
for å hjelpe familier, flyktninger og krigsofre.
Vi ber for alle misjonærer og kristne organisasjoner i landet,
Vær med dem i arbeidet de gjør for å vise din kjærlighet i krigen.
Amen.

Hellige Ånd,
Gi visdom til de som mangler visdom. 
Du ser all misunnelse og selvhevdelse som rår i krig,
Du ser hvilken uorden og ondskap det fører med seg. 
Gi ledere i Ukraina, Russland og resten av verden din visdom
i alle krevende avgjørelser og fredsforebyggende arbeid.
For din visdom er først og fremst ren,
dernest fredselskende og forsonlig. 
Amen.

Vår Talsmann, 
Du som allerede har gått i forbønn for oss.
Nå går vi i forbønn for våre brødre og søstre i Ukraina.
Gi dem fornyet tro, tillit og frimodighet til evangeliet.
Gi dem mot til å forbinde brutte og knuste hjerter, 
og rope ut frihet for dem som er i fangenskap.
La mennesker midt i krisen finne tilbake til deg,
du som er den grunnleggende kilden til fred, trygghet og håp. 
La folket i Ukraina få sette sitt håp til Kristus. 
Amen.

Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk. Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
Filipperne 4:6-7

 

HER kan du finne flere ferdigskrevne bønner for Ukraina. Der finner du også Salme 31, som er en viktige påminnelse midt i krigens forferdelighet. Vi kan søke tilflukt hos Gud.

Jeg vil også minne om bibelleseaksjonen som vi har gående nå i denne FB-gruppen: «Vi leser og ber Salmene i fastetiden». Bli med å lese sammen med over tusen andre!