THE CHOSEN | Sesong 1:3

THE CHOSEN | Sesong 1:3

Dette er det tredje samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • Abigail– ei lita jente som oppdager Jesus og tar med seg vennene for å treffe han flere ganger

Bibeltekster til episode 3

Episode 3 starter med at Jesus er alene og ber. Evangeliene nevner flere ganger at Jesus gjorde dette, både underveis i tiden han gikk med disiplene (Mark 1,35; Luk 5,15-16) og i Getsemanehagen før han skulle korsfestes (Mark 14,32-42).

Matteus 14,22-23a

Straks etter fikk han disiplene til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folket av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be.

Jesus møtte barna på en unik måte ut ifra denne tiden. Ingen så dem og verdsatte dem slik han gjorde, og det er hovedpoenget i denne episoden – i tillegg til at vi blir bedre kjent med hvem Jesus er og hva han er opptatt av å lære barna.Jesus helbredet også barn, for eksempel en gutt med en ond ånd (Mark 9,14-27) og ei nylig død jente (Mark 5,22-24+35-42).

Markus 10,13-16

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort.  Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem. Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» Og han tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.

Matteus 18,1-5

Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant demog sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket.Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket. Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.

 

Se episode 3: 28 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 3:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Helt i starten av episoden er Jesus alene for å be. Det ser vi også senere i serien. Overrasker det deg at Jesus ofte trakk seg fort for å be? Hvordan inspirerer og utfordrer det deg i din hverdag?
 3. Hele serien tar utgangspunkt i Bibelen, men det er samtidig en del kunstneriske friheter i hvordan det presenteres. Denne episoden er for eksempel helt oppdiktet. Den blir et eksempel på hvordan Jesus kanskje kunne møtt barna, og viser frem at han var opptatt av dem. Hvis du tenker på at barna ikke var veldig viktige i de voksnes øyne på denne tiden, hvordan tror du det var for Abigail og vennene å være sammen med Jesus?
 4. Hvilke egenskaper hos Jesus legger du mest merke til i denne episoden?
 5. Fikk du med deg at Jesus lærte barna noen viktige ting? (De ber Vår Far (før han har lært disiplene det), han snakker med dem om det doble kjærlighetsbud (5 Mos 6,5/Matt 22,37) og han sier at en lærer de ser opp til kan ha misforstått noe.)
 6. Barna spør Jesus hvorfor han har kommet. Fikk du med deg svaret hans? (Se ca 24:30 – og nøkkelverset under)

BONUS: Hva tenker du om dette (oppdiktede) Jesus-sitatet: «Ofte mangler smarte menn visdom. (…) Hva om mange av de tingene vårt folk tenker om hvordan vi skal oppføre oss og behandle hverandre er gale?» Les gjerne Matteus 5 og/eller denne teksten i denne forbindelse: https://itro.no/ibibelen/levende-tro-jesus-rydder-opp/

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.

Jesaja 61,1-2a.

Her finner du samtaleopplegget til episode 4

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.