LEVENDE TRO: Jesus rydder opp

LEVENDE TRO: Jesus rydder opp

Dette er det tredje av åtte bibelgruppeopplegg i serien "Bergprekenen".

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.

 1. Takk og be for samlingen
 2. Les Matteus 5,21-48 hver for dere, og noter ned hva som treffer dere
 3. Lytt til: Your WordHillsong Worship
 4. Les teksten under høyt i fellesskap
 5. Snakk sammen om spørsmålene nederst
 6. Del bønneemner og be for hverandre

Dere har hørt det er sagt: ‘Du skal elske din neste og hate din fiende.’ Men jeg sier dere: Elsk deres fiender (…).

Versene vi tar utgangspunkt i her har fått navnet antiteser fordi Jesus først snakker om noe som har blitt sagt, før han kommer med sin forklaring som er en motsetning (anti = motsatt).

Jesus snakker til disiplene og de andre som lyttet om drap, om hor, om skilsmisse, om å sverge, om gjengjeldelse og om fiendekjærlighet. Først sier han: «Dere har hørt det er sagt…» også fortsetter han: «Men jeg sier dere…»

Seks konkrete eksempler

Forrige samling leste vi at Jesus sa at den nye rettferdigheten vi skal ha, må overgå de skriftlærde og fariseernes. Antitesene blir derfor seks konkrete eksempler på hva den rettferdigheten innebærer, og hvordan den kristne livsstilen skal være.

Jesus sin konklusjon er: «Vær da fullkomne slik deres himmelske Far er fullkommen.» (Matt 5,48) Jesus er radikal. Han legger lista skyhøyt for oss. Det er umulig for oss å likne på Gud, men det er kravet og kallet.

Er Jesus virkelig Gud?

Hva mener egentlig Jesus med disse antitesene? At GT ikke er gyldig? At loven, de ti bud og reglene for livet som Israelsfolket fikk fra Gud på Moses sin tid, ikke gjelder lenger? Vi kan jo bare forestille oss hvordan det var å sitte og høre på at Jesus listet opp det ene etter det andre, som bare ble vanskeligere og vanskeligere å holde.

Jesus viser oss noen viktige ting gjennom antitesene: Han har autoritet til å lære dem, for han er Gud selv. Når han sier: «Men jeg sier dere», blir det veldig tydelig for de som hører på at han bruker Guds eget navn om seg selv.

«Jeg»-ordet han bruker peker på Guds eget navn på seg selv i GT: «Jeg er» (2 Mos 3,14). Jødene som lyttet til ham hørte derfor: «Men jeg som er Gud selv sier dere», og det både provoserte og forundret dem. De måtte lytte til Jesus! Var han virkelig Gud selv?

Oppgjør med tolkning og tradisjon

Det Jesus gjør i de seks antitesene er ikke å endre på hva Gud har sagt tidligere. Det er tradisjonen og tolkningen av Guds ord han tar et oppgjør med. Hvis Jesus hadde sagt: «Dere vet det står skrevet…», ville han henvist til GT og loven, men når han sier: «Dere har hørt det er sagt…», er det feil i den muntlige tradisjonen han er ute etter å korrigere.

Med andre ord: Han motsier de skriftlærde og fariseernes tolkning av loven, og tradisjonen som har utviklet seg etter det. Jesus er selv klar og tydelig på at loven ikke oppheves, alle bud må overholdes. Hadde han motsagt dette, ville han motsagt seg selv, som Gud.

Det Jesus gir oss i antitesene er derfor ikke en ny oppfatning av loven, men den riktige forståelsen av hva Gud egentlig har ment med den. Og vi skal få lese dem i lys av at han har kommet for å oppfylle alle disse skyhøye kravene til oss (v. 17).

Innse at vi er syndere

Dersom vi leser vers 21-48 isolert sett, blir vi motløse og føler oss små. Den erfaringen er nødvendig for oss i møte med den hellige Gud.

Når vi innser sannheten om at vi er syndere, kjenner vi på en skamfølelse som er virkelig, nødvendig og sunn. Den driver oss til Gud med spørsmålet: Hvordan kan jeg ha en relasjon til deg? Og løsningen er å feste blikket på ham som taler til oss i Bergprekenen: Jesus.

Vi kan lett tenke: Hvis Jesus har gitt oss sin rettferdighet, da trenger jeg ikke tenke på undervisningen i Bergprekenen lenger. Men Jesu lære, både her og i resten av NT, er god, viktig og relevant for oss.

Ved Guds hjelp skal vi resten av livet få strekke oss etter hans vilje, og bli gradvis forandret til å bli mer og mer lik Jesus. Det kalles helliggjørelse.

Spørsmål til samtale

 1. Hva sitter du igjen med etter det du har lest nå?
 2. Det er seks antiteser. Hvilken utfordrer deg mest? Eller provoserer deg mest?
 3. Hvilke gode egenskaper beskriver Jesus i teksten? (Se for eksempel vers 25, 37, 39, 41, 42 og 44)
 4. Prøv å sette ord på det du tror på: Hvordan kan vi ha en relasjon til Gud når vi ikke klarer å leve slik han krever av oss?
 5. Hvordan kan vi bli mennesker som lever etter det Jesus lærer oss her?

Levende Tro

Levende Tro er iTros bibelgruppeopplegg. Du kan bestille hefter til din bibelgruppe (20 kr/stk) HER, eller få vårens opplegg i 8 deler gratis her på iTro annenhver mandag fremover.