THE CHOSEN | Sesong 1:6

THE CHOSEN | Sesong 1:6

Dette er det sjette samtaleopplegget til tv-serien "The Chosen" sesong 1.

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.

 1. Be sammen. Be gjerne konkret om å få bli bedre kjent med Jesus gjennom disse bibeltekstene, episoden og gjennom samtalen etterpå.
 2. Les bibeltekstene som er bakteppet for episoden dere snart skal se.
 3. Se episoden.
 4. Snakk sammen om spørsmålene og gi rom for å undre dere sammen.

Persongalleri

I denne episoden introduseres vi blant annet for følgende nye personer:

 • En spedalsk mann– som først blir jaget fra en butikk (han hadde ikke lov å nærme seg mennesker), og deretter blir helbredet av Jesus, som han har hørt rykter om
 • Tamar – ei egyptisk (og etiopisk) dame som ser Jesus helbrede den spedalske og forteller det til sin venn som er lam
 • En lam mann – båret opp på et tak og firt ned til Jesus som helbreder ham

Bibeltekster til episode 6

Spedalskhet var en sykdom som satte deg utenfor samfunnet. De ble erklært urene og fikk ikke komme nær friske mennesker på grunn av smittefare. Å bli helbredet fra dette, er derfor en livsforvandlende hendelse. Og det er mildt sagt uventet at Jesus – som et menneske – tok på en spedalsk. Og i stedet for at Jesus ble smitta av deres urenhet, så ble de urene smitta av Jesu renhet!

Markus 1,40-45

En mann som var spedalsk, kom til ham, falt på kne og ba om hjelp: «Om du vil, kan du gjøre meg ren.» Jesus fikk inderlig medfølelse med ham, rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!»Med det samme var spedalskheten borte, og mannen ble ren.Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks bort. «Se til at du ikke sier et ord om dette til noen», sa han. «Men gå og vis deg for presten og bær fram de offer for renselsen din som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.»

Men mannen gikk av sted og ga seg til å fortelle om det som hadde hendt, og gjøre nyheten kjent vidt og bredt. Derfor kunne Jesus ikke lenger vise seg i noen by. Han holdt til utenfor byene, på øde steder. Men folk kom til ham fra alle kanter.

Mens Jesus forkynte kom noen bærende på en lam venn. De hadde hørt at Jesus kunne helbrede.

Markus 2,1-12

Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme.Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, kom de til ham med en som var lam. Det var fire mann som bar ham. Men de kunne ikke komme fram til ham på grunn av trengselen. Derfor brøt de opp taket over stedet der han var, laget en åpning og firte ned båren som den lamme lå på.Da Jesus så deres tro, sa han til den lamme: «Sønn, syndene dine er tilgitt.»

Nå satt det noen skriftlærde der, og de tenkte med seg selv: «Hvordan kan han si slikt? Han spotter Gud! Hvem andre kan tilgi synder enn én – det er Gud?»Straks visste Jesus i sin ånd at de tenkte slik, og han sa til dem: «Hvorfor går dere med slike tanker i hjertet?Hva er lettest å si til den lamme: ‘Syndene dine er tilgitt’ eller: ‘Stå opp, ta båren din og gå’? Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vender han seg til den lamme – «Jeg sier deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!»Og mannen reiste seg, tok straks båren og gikk ut rett for øynene på dem, så alle ble ute av seg av undring. De priste Gud og sa: «Noe slikt har vi aldri sett.»

 

Se episode 6: 50 min

 

Spørsmål det går an å snakke om etter episode 6:

 1. Hva gjorde mest inntrykk i denne episoden? La hver person få tid til å dele litt hver.
 2. Både den spedalske og den lamme finner Jesus og blir helbredet fordi de har hørt et rykte om ham. Hvilke gode rykter kan du spre om Jesus ut ifra det du har lest om og opplevd med ham?
 3. Simon Peter oppfører seg ganske stressa rundt Jesus, og tenker blant annet at han må være en livvakt som passer på ham. «Jeg forstår ikke hva det betyr at jeg skal fiske mennesker», sier han. Har du noen gang tenkt at du ikke helt forstår hva det betyr å følge Jesus? Hva kan vi lære av å se på disiplene?
 4. Shmuel, Nikodemus og de andre fariseerne diskuterer mer og mer hvem Jesus er og hva han gjør. Hva tror du de var redde for at han skulle gjøre?
 5. Hvordan vil du beskrive reaksjonen hos den spedalske og den lamme som blir helbredet av Jesus? Hvordan blir livet deres forandre nå?
 6. Matteus spør Simon Peter og Andreas om underet han så på stranda. Nikodemus ber Maria om å sette ham i kontakt med Jesus. Er du nysgjerrig på hvem Jesus er? I så fall: Hvordan ble din interesse for Jesus vekket?

BONUS: Nikodemus spør Shmuel om troen deres på Gud kan stemme, når de blir så opptatt av å forstå alt sånn at det passer inn i en boks de har laget seg, en forestilling av hvordan Gud skal være. Hva tenker du om dette? Kjenner du deg igjen i at vi forsøker å forklare Gud ut ifra hvordan vi gjerne vil at han skal være?

Nøkkelvers– lær det gjerne utenat

Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder.

Markus 2,10a

Her finner du samtaleopplegget til episode 7

The Chosen

The Chosen

NLM Ung har laget et samtaleopplegg til tv-serien «The Chosen», Tv-serien er  en filmatisering av den Jesus du møter i evangeliene.. Les mer om «The Chosen» her: https://studios.vidangel.com/the-chosen

For å se episodene gratis må du laste ned appen The Chosen eller se dem på YouTube.